Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2018 09:49 0050.150.45.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
04.12.2018 09:46 0050.149.44.2018 w sprawie zatwierdzenia Aneksów nr 9 A, B, C, D do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
04.12.2018 09:45 0050.148.44.2018 w sprawie ustalenia stawek czynszu na najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice
04.12.2018 09:39 0050.147.44.2018 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 3 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach
04.12.2018 09:37 0050.146.44.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
04.12.2018 09:36 0050.145.44.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
04.12.2018 09:33 0050.144.43.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji ”Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
04.12.2018 09:30 0050.143.43.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”
04.12.2018 09:28 0050.142.43.2018 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach
04.12.2018 09:26 0050.141.42.2018 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 2 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
04.12.2018 09:23 0050.140.41.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół
04.12.2018 09:21 0050.139.41.2018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem części nieruchomości pod stoisko handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym ul. Staropolskiej
04.12.2018 09:20 0050.138.41.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
04.12.2018 09:19 0050.137.41.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
26.09.2018 14:14 0050.136.40.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
26.09.2018 14:13 0050.135.40.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1-8 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
26.09.2018 14:11 0050.134.40.2018 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych
26.09.2018 14:09 0050.133.40.2018 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach
26.09.2018 14:07 0050.132.40.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
26.09.2018 14:05 0050.131.40.2018 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

1 2 3 4 5 6 następna