Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2018 09:42 0050.165.49.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.80.22.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 13.06.2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne Gminy Zebrzydowice (z późn. zm.)
19.12.2018 09:41 0050.164.49.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 11B do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
19.12.2018 09:39 0050.163.49.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2018/2019
19.12.2018 09:38 0050.162.49.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2018/2019
19.12.2018 09:36 0050.161.49.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
19.12.2018 09:35 0050.160.48.2018 w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
19.12.2018 09:34 0050.159.48.2018 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zebrzydowicach
19.12.2018 09:32 0050.158.48.2018 w sprawie projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2019 rok
19.12.2018 09:30 0050.157.48.2018 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
19.12.2018 09:23 0050.156.47.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 10A do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
19.12.2018 09:21 0050.155.47.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
19.12.2018 09:20 0050.154.46.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2018/2019
19.12.2018 09:17 0050.153.46.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr SG.0050.133.42.2015 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 11.09.2015 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zebrzydowice
19.12.2018 09:15 0050.152.46.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
19.12.2018 09:13 0050.151.46.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
04.12.2018 09:49 0050.150.45.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
04.12.2018 09:46 0050.149.44.2018 w sprawie zatwierdzenia Aneksów nr 9 A, B, C, D do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
04.12.2018 09:45 0050.148.44.2018 w sprawie ustalenia stawek czynszu na najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice
04.12.2018 09:39 0050.147.44.2018 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 3 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach
04.12.2018 09:37 0050.146.44.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok

1 2 3 4 5 6 następna