Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2018 14:12 0050.188.50.2017 w sprawie przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
16.01.2018 14:11 0050.187.50.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 10 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
16.01.2018 14:10 0050.186.50.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
16.01.2018 14:09 0050.185.50.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13
16.01.2018 14:07 0050.184.50.2017 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań
16.01.2018 14:06 0050.183.50.2017 w sprawie ustalenia wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Zebrzydowice na 2018 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2018
16.01.2018 14:05 0050.182.50.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
16.01.2018 14:03 0050.181.49.2017 w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone w konkursie na dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13
16.01.2018 14:02 0050.180.49.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
16.01.2018 14:01 0050.179.49.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
09.01.2018 15:02 0050.178.49.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, do ustawienia „zniczomatu”, będących własnością Gminy Zebrzydowice
09.01.2018 15:01 0050.177.47.2017 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach - Panu Grzegorzowi Gabzdyl na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 3500,00 zł
09.01.2018 15:00 0050.176.47.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 13 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
09.01.2018 14:57 0050.175.47.2017 w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Zebrzydowicach wprowadzonego Zarządzeniem SG.0050.132.38.2016 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 12 sierpnia 2016r. oraz Zarządzeniem SG.0050.184.48.2016 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 19 października 2017r. W sprawie aneksu nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
09.01.2018 14:51 0050.174.46.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 8 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
09.01.2018 14:50 0050.173.46.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 4 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
04.01.2018 13:15 0050.172.45.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, będących własnością Gminy Zebrzydowice
04.01.2018 13:14 0050.171.45.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 12 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
04.01.2018 13:13 0050.170.45.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 7 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
04.01.2018 13:12 0050.169.45.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 3 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2017/2018

1 2 3 4 5 6 następna