Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.02.2017 11:35 0050.225.63.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zebrzydowice
08.02.2017 11:25 0050.224.63.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
08.02.2017 11:24 0050.223.63.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
08.02.2017 11:23 0050.222.63.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
08.02.2017 11:21 0050.221.63.2016 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań
08.02.2017 11:20 0050.220.63.2016 w sprawie ustalenia wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Zebrzydowice na 2017 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2017
08.02.2017 11:19 0050.219.63.2016 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych – Pani mgr Jolancie Fuchs na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 3500,00 zł
08.02.2017 11:18 0050.218.63.2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-V/58/118/06 Wójta Gminy Zebrzydowice z dani 15 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
08.02.2017 11:17 0050.216.62.2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik szkolny, mieszczącego się przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice
08.02.2017 11:17 0050.217.63.2016 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
08.02.2017 11:16 0050.215.62.2016 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 11, 12 do „Projektu Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
08.02.2017 11:15 0050.214.61.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
08.02.2017 11:14 0050.213.61.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
08.02.2017 11:13 0050.212.60.2016 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Pani mgr Joannie Hanzel na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 3500,00 zł
25.01.2017 10:57 0050.211.60.2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13
25.01.2017 10:56 0050.210.60.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Zebrzydowice
25.01.2017 10:51 0050.209.59.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
25.01.2017 10:49 0050.208.59.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
25.01.2017 10:47 0050.207.59.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
25.01.2017 10:46 0050.206.59.2016 w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone w konkursie na dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13

1 2 3 4 5 6 następna