Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2016 12:14 0050.192.58.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok
15.01.2016 12:12 0050.191.58.2015 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok
15.01.2016 12:10 0050.190.58.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-V/58/118/06 Wójta Gminy Zebrzydowice z dani 15 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
15.01.2016 12:09 0050.189.58.2015 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 8 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
15.01.2016 12:07 0050.188.58.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
15.01.2016 12:05 0050.186.57.2015 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 12, 13, 14 i 15 „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
15.01.2016 12:05 0050.187.57.2215 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2015/2016
15.01.2016 12:04 0050.185.57.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13
15.01.2016 12:03 0050.184.57.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok
15.01.2016 12:02 0050.183.57.2015 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok
15.01.2016 12:00 0050.182.55.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Zebrzydowice
15.01.2016 11:59 0050.181.55.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok
15.01.2016 11:58 0050.180.55.2015 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok
23.12.2015 10:27 0050.179.55.2015 w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone w konkursie na dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13
23.12.2015 10:26 0050.178.54.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
23.12.2015 10:25 0050.177.54.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
23.12.2015 10:24 0050.176.54.2015 w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Gminnej Rady Sportu
23.12.2015 10:23 0050.175.54.2015 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 11 do projektu organizacyjnego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
23.12.2015 10:22 0050.174.54.2015 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 7 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
23.12.2015 10:21 0050.172.54.2015 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok

1 2 3 4 5 6 następna