Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.10.2018 08:30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
03.10.2018 15:31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem części nieruchomości pod stoisko handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym przy ul. Staropolskiej
17.09.2018 12:38 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
22.08.2018 12:17 PR.6151.4.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o podaniu do publicznej wiadomości Planu Polowań Zbiorowych
20.08.2018 14:48 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
17.08.2018 09:26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
27.07.2018 11:28 Wykaz lokalu przeznaczonego do wynajęcia
29.06.2018 13:40 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
19.06.2018 15:33 Taryfa za wodę, dotyczy gminy Zebrzydowice, wnioskodawca: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
23.05.2018 11:09 SG.0050.79.21.2018 Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
23.05.2018 10:50 SG.0050.78.21.2018 Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
23.05.2018 10:39 SG.0050.77.21.2018 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy” - ROZSTRZYGNIĘCIE
23.05.2018 10:20 SG.0050.76.21.2018 Otwarty konkurs ofert – wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
17.05.2018 15:54 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
27.04.2018 09:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice.
27.04.2018 08:39 PR.6224.4.1.2018 Nabór wniosków - wymiana kotłów C.O. w 2018 r.
25.04.2018 12:40 Staż w Urzędzie Gminy dla bezrobotnych absolwentów
20.04.2018 09:06 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
16.04.2018 12:19 Otwarty konkurs ofert – wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
16.04.2018 11:54 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”

1 2 3 4 5 6 następna