Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.08.2022 08:47 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości o nr 172/22 oraz udziału 2/5 w prawie własności do działki o nr 172/20 położonych w Kończycach Małych przy ul. Świtezianki
22.07.2022 13:30 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową - sklepik szkolny
12.07.2022 10:31 Zgłaszanie propozycji zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
15.06.2022 12:30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
15.06.2022 12:18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
08.06.2022 13:04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem
03.06.2022 08:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
13.05.2022 12:19 SG.0050.92.22.2022 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
15.04.2022 09:17 Informacja o wyniku przetargu na zbycie w drodze sprzedaży, w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego jako przedmiotu odrębnej własności zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu – Zdroju, położonym w miejscowości Kaczyce, przy ul. G. Morcinka 17C/407
12.04.2022 12:05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz najmu i dzierżawy
22.03.2022 17:26 Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku
15.03.2022 12:51 SG.0050.62.13.2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - UNIEWAŻNIENIE
15.03.2022 12:43 SG.0050.61.13.2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia - UNIEWAŻNIENIE
15.03.2022 12:36 SG.0050.60.13.2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - ROZSTRZYGNIĘCIE
15.03.2022 12:30 SG.0050.59.13.2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu - ROZSTRZYGNIĘCIE
15.03.2022 12:19 SG.0050.58.13.2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (senioralnym) - ROZSTRZYGNIĘCIE
28.02.2022 11:01 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
25.02.2022 09:11 Ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży, lokalu mieszkalnego jako przedmiotu odrębnej własności zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu – Zdroju, położonym w miejscowości Kaczyce, przy ul. G. Morcinka 17C/407
22.02.2022 10:23 Staż w Urzędzie Gminy na stanowisku "technik prac biurowych" dla osób bezrobotnych w okresie od 21.03.2022r. do 20.09.2022r.
16.02.2022 15:12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

1 2 3 4 5 6 następna