Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2023 10:52 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany
01.03.2023 14:51 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
01.03.2023 14:37 SG.0050.40.8.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
01.03.2023 14:16 SG.0050.39.8.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
01.03.2023 13:49 SG.0050.38.8.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
01.03.2023 13:11 SG.0050.37.8.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (senioralnym)
20.02.2023 14:10 Staż w Urzędzie Gminy Zebrzydowice w zawodzie technik prac biurowych dla osób bezrobotnych od 20.03.2023r. do 19.09.2023r.
03.02.2023 09:30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
27.01.2023 09:36 PR.6220.13.10.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.13.10.2022 z dnia 26.01.2023 r.
13.01.2023 14:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice
29.12.2022 11:14 PR.6220.13.8.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.13.8.2022 z dnia 27.12.2022 r.
22.12.2022 09:24 SG.0050.222.62.2022 Otwarty konkurs ofert – dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do OREW w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4 – ROZSTRZYGNIĘCIE
30.11.2022 12:47 PR.6220.13.6.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.13.6.2022 z dnia 29.11.2022 r.
29.11.2022 13:10 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
21.11.2022 13:59 SG.0050.203.57.2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – Dowóz z terenu gminy Zebrzydowice uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4
14.11.2022 13:20 PR.6220.11.7.2022 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach PR.6220.11.7.2022
14.11.2022 09:51 PR.6220.11.9.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.11.9.2022 z dnia 10.11.2022 r.
14.11.2022 09:43 PR.6220.11.8.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.11.8.2022 z dnia 10.11.2022 r.
07.11.2022 08:20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
03.11.2022 10:43 Informacja Wójta Gminy dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych

1 2 3 4 5 6 następna