Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2018 09:23 Wynajem boków i stanowisk handlowych oraz lokalu użytkowego
04.12.2018 13:39 Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, mieszczącego się w Zamku w Zebrzydowicach stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice.
28.11.2018 15:46 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
28.11.2018 15:08 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania
26.11.2018 09:10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
29.10.2018 08:30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
03.10.2018 15:31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem części nieruchomości pod stoisko handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym przy ul. Staropolskiej
17.09.2018 12:38 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
22.08.2018 12:17 PR.6151.4.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o podaniu do publicznej wiadomości Planu Polowań Zbiorowych
20.08.2018 14:48 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
17.08.2018 09:26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
27.07.2018 11:28 Wykaz lokalu przeznaczonego do wynajęcia
29.06.2018 13:40 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
19.06.2018 15:33 Taryfa za wodę, dotyczy gminy Zebrzydowice, wnioskodawca: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
23.05.2018 11:09 SG.0050.79.21.2018 Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
23.05.2018 10:50 SG.0050.78.21.2018 Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
23.05.2018 10:39 SG.0050.77.21.2018 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy” - ROZSTRZYGNIĘCIE
23.05.2018 10:20 SG.0050.76.21.2018 Otwarty konkurs ofert – wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
17.05.2018 15:54 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
27.04.2018 09:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice.

1 2 3 4 5 6 następna