Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2022 13:10 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
21.11.2022 13:59 SG.0050.203.57.2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – Dowóz z terenu gminy Zebrzydowice uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4
14.11.2022 13:20 PR.6220.11.7.2022 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach PR.6220.11.7.2022
14.11.2022 09:51 PR.6220.11.9.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.11.9.2022 z dnia 10.11.2022 r.
14.11.2022 09:43 PR.6220.11.8.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.11.8.2022 z dnia 10.11.2022 r.
07.11.2022 08:20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
03.11.2022 10:43 Informacja Wójta Gminy dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych
20.10.2022 13:52 Staż w Urzędzie Gminy na stanowisku "technik prac biurowych" dla osób bezrobotnych od 07.11.2022r.
17.10.2022 13:19 PR.6220.11.6.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.11.6.2022 z dnia 17.10.2022 r.
15.09.2022 14:46 PR.6840.1.2.2019 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości o nr 172/22 oraz udziału 2/5 w prawie własności do działki o nr 172/20 położonych w Kończycach Małych przy ul. Świtezianki
08.09.2022 17:08 PR.7151.8.2022 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową - sklepik szkolny
17.08.2022 12:31 PR.6220.11.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.11.2.2022 z dnia 16.08.2022 r.
05.08.2022 08:47 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości o nr 172/22 oraz udziału 2/5 w prawie własności do działki o nr 172/20 położonych w Kończycach Małych przy ul. Świtezianki
22.07.2022 13:30 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową - sklepik szkolny
12.07.2022 10:31 Zgłaszanie propozycji zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
15.06.2022 12:30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
15.06.2022 12:18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
08.06.2022 13:04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem
03.06.2022 08:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
13.05.2022 12:19 SG.0050.92.22.2022 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach

1 2 3 4 5 6 następna