Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.02.2024 15:17 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
08.02.2024 15:02 SG.0050.28.4.2024 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego
08.02.2024 14:31 SG.0050.27.4.2024 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
08.02.2024 13:54 SG.0050.26.4.2024 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
08.02.2024 13:30 SG.0050.25.4.2024 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
08.02.2024 12:29 SG.0050.24.4.2024 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
08.02.2024 11:39 SG.0050.23.4.2024 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (senioralnym)
06.02.2024 09:03 PR.6220.13.23.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.13.23.2022 z dnia 05.02.2024 r.
31.01.2024 11:34 Ogłoszenie - Staż w Urzędzie Gminy
26.01.2024 12:22 SG.0050.19.3.2024 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczycach
19.01.2024 12:38 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu
04.01.2024 14:07 PR.6220.13.21.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.13.21.2022 z dnia 04.01.2024 r.
20.12.2023 15:24 SG.0050.158.40.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Zespołu Niepublicznych Placówek Rehabilitacyjno-Oświatowych w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4 - ROZSTRZYGNIĘCIE
05.12.2023 13:40 PR.6220.13.19.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.13.19.2022 z dnia 05.12.2023 r.
28.11.2023 12:50 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
28.11.2023 12:39 PR.6220.13.18.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.13.18.2022 z dnia 27.11.2023 r.
24.11.2023 08:12 SG.0050.158.40.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Zespołu Niepublicznych Placówek Rehabilitacyjno-Oświatowych w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4
03.11.2023 10:12 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
31.10.2023 12:20 PR.6151.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o podaniu do publicznej wiadomości Planu Polowań Zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 171
31.10.2023 12:07 PR.6151.4.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o podaniu do publicznej wiadomości Planu Polowań Zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 182

1 2 3 4 5 6 następna