Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2015 12:36 0050.198.55.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
13.01.2015 12:35 0050.197.55.2014 w sprawie przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
13.01.2015 12:35 0050.196.55.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
13.01.2015 12:34 0050.195.55.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 rok
13.01.2015 12:32 0050.194.54.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 rok
13.01.2015 12:32 0050.193.54.2014 w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
13.01.2015 12:31 0050.192.54.2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach – Panu Danielowi Kroczkowi na zaciągnięcie zobowiązań powyżej 3500,00 zł
13.01.2015 12:31 0050.191.54.2014 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego Zespołu szkół w Zebrzydowicach
13.01.2015 12:30 0050.190.54.2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno ...
13.01.2015 12:29 0050.189.53.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu boksów handlowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia
13.01.2015 12:28 0050.188.53.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
13.01.2015 12:27 0050.187.53.2014 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach, Panu Januszowi Sikorze do dokonania zakupu na kwotę pow. 3500,00 zł.
13.01.2015 12:26 0050.186.53.2014 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zebrzydowicach Pani Jolancie Wawrzyczek do dokonania zakupu na kwotę pow. 3500,00 zł
13.01.2015 12:26 0050.185.53.2014 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych – Pani Joannie Hanzel na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 3500,00 PLN.
13.01.2015 12:25 0050.184.53.2014 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych – Pani mgr Jolancie Fuchs na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 3500,00 PLN
13.01.2015 12:24 0050.183.53.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.90.28.2014 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stawek czynszu
13.01.2015 12:23 0050.182.53.2014 w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na 2015 rok
13.01.2015 12:23 0050.181.53.2014 w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone w konkursie na dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno ...
13.01.2015 12:22 0050.180.53.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SG.0050.29.12.2012 Wójta Gminy z dnai 14 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalu w sprawie o wydanie zezwoleń ...
13.01.2015 12:21 0050.179.52.2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr S.G.0050.108.35.2013 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych ...

1 2 następna