Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2015 09:33 0050.169.50.2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
01.12.2014 12:47 0050.168.50.2014 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
01.12.2014 12:47 0050.167.50.2014 w sprawie projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2015 rok
01.12.2014 12:46 0050.166.50.2014 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
01.12.2014 12:45 0050.165.49.2014 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
01.12.2014 12:44 0050.164.49.2014 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do Projektu Organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
01.12.2014 12:44 0050.163.49.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 rok
01.12.2014 12:43 0050.162.49.2014 w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
01.12.2014 12:42 0050.161.48.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 rok
01.12.2014 12:41 0050.160.48.2014 w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
01.12.2014 12:40 0050.159.48.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.90.28.2014 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stawek czynszu
01.12.2014 12:39 0050.158.48.2014 w sprawie zwolnienia z czynszu
01.12.2014 12:38 0050.157.48.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2015-2017
01.12.2014 12:36 0050.156a.46.2014 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
01.12.2014 12:35 0050.156.46.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, będących własnością Gminy Zebrzydowice
01.12.2014 12:35 0050.155.45.2014 w sprawie zatwierdzenia Aneks nr 8 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
01.12.2014 12:34 0050.154.45.2014 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach, Panu Januszowi Sikorze do dokonania zakupu na kwotę pow. 3500,00 zł.
01.12.2014 12:32 0050.152.44.2014 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
01.12.2014 12:32 0050.151.44.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
01.12.2014 12:31 0050.150.44.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu boksów handlowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia

1 2 3 4 5 6 następna