Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2014 09:50 0050.145.48.2013 w sprawie zmian w planie finansowym na 2013 rok
18.02.2014 09:49 0050.144.48.2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
18.02.2014 09:48 0050.143.48.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
18.02.2014 09:48 0050.142.47.2013 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
18.02.2014 09:46 0050.141.46.2013 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
18.02.2014 09:45 0050.140.46.2013 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
18.02.2014 09:44 0050.139.46.2013 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 9 do projektu organizacyjnego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
18.02.2014 09:42 0050.138.46.2013 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno...
18.02.2014 09:41 0050.137.45.2013 w sprawie zmian w planie finansowym na 2013 rok
18.02.2014 09:40 0050.136.45.2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
18.02.2014 09:39 0050.135.45.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia
18.02.2014 09:38 0050.134.45.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia
18.02.2014 09:37 0050.133.45.2013 w sprawie wyznaczenia członka polskiej części Dwustronnej Międzyrządowej komisji ds. Współpracy przy eksploatacji złóż węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko - czeskiej granicy państwowej ...
18.02.2014 09:36 0050.132.45.2013 w sprawie Zatwierdzenia Aneksów nr 7,8 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
18.02.2014 09:34 0050.131.45.2013 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach, Panu Januszowi Sikorze do zawarcia umowy darowizny z NWR Karbonia Spółka Akcyjna oraz zakup pomocy ...
18.02.2014 09:33 0050.130.44.2013 w sprawie zwolnienia z czynszu Pani Marii Szymiczek za wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice
18.02.2014 09:21 0050.129.43.2013 w sprawie zmian w planie finansowym na 2013 rok
18.02.2014 09:18 0050.128.43.2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
25.11.2013 11:24 0050.127.43.2013 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
25.11.2013 11:23 0050.126.43.2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i

1 2 3 4 5 6 następna