Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2019 11:24 GZWiK NR 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków
16.10.2019 13:37 GZWiK NR 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków
10.10.2019 12:54 GZWiK NR 01/2019 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków
24.09.2019 14:21 GZWiK NR 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków
04.04.2019 10:08 P GZWiK 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej
28.03.2019 13:10 P GZWiK 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej
28.03.2019 11:43 P GZWiK 01/2019 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej
18.03.2019 11:52 P GZWiK 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej
14.01.2019 12:17 GZWiK Harmonogram Planowanych Przetargów w 2019 r.
04.12.2018 12:10 GZWiK NR 10/2018 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki, Miodowej, Korczaka, w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, ks. A. Janusza, Zamkowej, Dworcowej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej
22.11.2018 11:41 GZWiK NR 10/2018 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki, Miodowej, Korczaka, w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, ks. A. Janusza, Zamkowej, Dworcowej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej
08.11.2018 15:02 GZWiK NR 10/2018 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki, Miodowej, Korczaka w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, ks. A. Janusza, Zamkowej, Dworcowej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej
17.10.2018 11:38 GZWiK NR 10/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki, Miodowej, Korczaka w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, Ks. A. Janusza, Zamkowej, Dworcowej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej
17.10.2018 09:17 GZWiK NR 9/2018 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
11.10.2018 15:16 GZWiK NR 9/2018 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria"
09.10.2018 12:38 GZWiK NR 8/2018 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"
04.10.2018 12:32 GZWiK NR 9/2018 GZWiK - Protokół z otwarcia ofert - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
03.10.2018 14:03 GZWiK NR 8/2018 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"
26.09.2018 13:13 GZWiK NR 9/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
25.09.2018 11:07 GZWiK NR 8/2018 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza

1 2 3 4 5 6 następna