Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2012 09:51 0050.49.180.2011 w sprawie przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
16.01.2012 09:50 0050.49.179.2011 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
16.01.2012 09:49 0050.49.178.2011 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
16.01.2012 09:48 0050.49.177.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-V/58/118/06 Wójta Gminy z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
16.01.2012 09:48 0050.49.176.2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 5 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
16.01.2012 09:47 0050.49.175.2011 w sprawie zmian w planie finansowym na 2011 rok.
16.01.2012 09:46 0050.49.174.2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.
16.01.2012 09:45 0050.49.173.2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2017.
03.01.2012 11:20 0050.48.172.2011 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 11 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
03.01.2012 11:18 0050.48.171.2011 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Projektu Organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych na rok szkolny 2011/2012
03.01.2012 11:18 0050.48.170.2011 w sprawie ustalenia kwoty za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością gminy Zebrzydowice
28.12.2011 12:29 0050.47.169.2011 w sprawie zmian w planie finansowym na 2011 rok.
28.12.2011 12:28 0050.47.168.2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.
28.12.2011 12:26 0050.47.167.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.G.0050.21.69.2011 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 31 maja 2011r. W sprawie stawek czynszu.
28.12.2011 12:26 0050.46.166.2013 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 10 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
28.12.2011 12:25 0050.46.165.2011 w sprawie projektu budżetu na 2012 rok.
28.12.2011 12:24 0050.46.164.2011 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 4 do Projektu Organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2011/2012
28.12.2011 12:23 0050.45.163.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i
28.12.2011 12:22 0050.45.162.2011 w sprawie wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Kończycach Małych podczas jego nieobecności.
28.12.2011 12:21 0050.45.161.2011 w sprawie zmian w planie finansowym na 2011 rok.

1 2 3 4 5 6 następna