Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2012 10:23 XII/117/11 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
19.01.2012 10:22 XII/116/11 Uchwała w sprawie: podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2012
19.01.2012 10:21 XII/115/11 Uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Jastrzębie-Zdrój
19.01.2012 10:21 XII/114/11 Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2012
19.01.2012 10:20 XII/113/11 Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
19.01.2012 10:19 XII/112/11 Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 21 grudnia 2010 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2016
19.01.2012 10:18 XII/111/11 Uchwała w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
19.01.2012 10:17 XII/110/11 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok
14.12.2011 14:11 XI/109/11 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/298/05 z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącej ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne gminy Zebrzydowice
14.12.2011 14:10 XI/108/11 Uchwała w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
14.12.2011 14:09 XI/107/11 Uchwała w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
14.12.2011 14:08 XI/106/11 Uchwała w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
14.12.2011 14:07 XI/105/11 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wydzierżawienie części nieruchomości na okres 3 lat
14.12.2011 14:07 XI/104/11 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem lokalu użytkowego na okres 3 lat
14.12.2011 14:06 XI/103/11 Uchwała w sprawie: zaliczenia dróg z obszaru Gminy Zebrzydowice do kategorii dróg gminnych
14.12.2011 14:05 XI/102/11 Uchwała w sprawie: przejęcia pojazdu na własność Gminy
14.12.2011 14:04 XI/101/11 Uchwała w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok
14.12.2011 14:03 XI/100/11 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr X/84/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. dot. zwolnień w podatkach lokalnych w 2012 roku
14.12.2011 14:03 XI/99/11 Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego
14.12.2011 14:02 XI/98/11 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr V/36/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 marca 2011r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki oraz uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ...

1 2 3 4 5 następna