Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.01.2004 15:20 XIV/171/03 Uchwała w sprawie: zgłoszenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania p.n. Stworzenie zaplecza dla koncentracji usług publicznych związanych z rozwojem przedsiębiorczości ...
06.01.2004 15:17 XIV/170/03 Uchwała w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2004 roku dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Zebrzydowice
06.01.2004 15:16 XIV/169/03 Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIII/152/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2004 roku dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
06.01.2004 15:14 XIV/168/03 Uchwała w sprawie: wygaśnięcia na wskutek zrzeczenia się mandatu radnego p. Mariusza Szopy
06.01.2004 15:13 XIV/167/03 Uchwała w sprawie: gminnej strategii integracji i polityki społecznej na rok 2004
06.01.2004 15:12 XIV/166/03 Uchwała w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasad
06.01.2004 15:10 XIV/165/03 Uchwała w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych
06.01.2004 15:07 XIV/164/03 Uchwała w sprawie: odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
06.01.2004 15:06 XIV/163/03 Uchwała w sprawie: umorzenia wierzytelności TECHNOPOL spółki z o.o.
06.01.2004 15:05 XIV/162/03 Uchwała w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003r.
06.01.2004 15:03 XIV/161/03 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków na rok 2004 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
06.01.2004 15:02 XIV/160/03 Uchwała w sprawie: budżetu Gminy Zebrzydowice na 2004 rok
18.12.2003 14:54 XIII/159/03 Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w Kończycach Małych
18.12.2003 14:53 XIII/158/03 Uchwała w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach Górnych
18.12.2003 14:50 XIII/157/03 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/216/98 z dnia 23 lutego 1998r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
18.12.2003 14:48 XIII/156/03 Uchwała w sprawie: zgłoszenia wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą "Remont Szkoły Podstawowej w Kaczycach" do Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Edukacja w roku 2004
18.12.2003 14:47 XIII/155/03 Uchwała w sprawie: programu współpracy na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
18.12.2003 14:37 XIII/154/03 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2003 rok
18.12.2003 14:36 XIII/153/03 Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej
18.12.2003 14:34 XIII/152/03 Uchwała w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2004 roku dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

1 2 3 4 5 6 następna