Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2010 19:11 III/17/10 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/400/10 z dnia 28 października 2010 roku dot. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
31.12.2010 19:10 III/16/10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
31.12.2010 19:09 III/15/10 Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2011
31.12.2010 19:08 III/14/10 Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2016
31.12.2010 19:07 III/13/10 Uchwała w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
31.12.2010 19:06 III/12/10 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok
31.12.2010 19:05 III/11/10 Uchwała w sprawie: uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice w projektowanym obszarze górniczym "Bzie - Dębina 1 - Zachód"
08.12.2010 10:47 II/10/10 Uchwała w sprawie: stanowiska gminy dot. objęcia opieką stomatologiczną mieszkańców Gminy Zebrzydowice
08.12.2010 10:47 II/9/10 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/395/10 z dnia 30 września 2010r. dot. ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach
08.12.2010 10:44 II/8/10 Uchwała w sprawie: przystąpienia Gminy Zebrzydowice do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
08.12.2010 10:43 II/7/10 Uchwała w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
08.12.2010 10:43 II/6/10 Uchwała w sprawie: ustalenia diet dla radnych
08.12.2010 10:42 II/5/10 Uchwała w sprawie: diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
08.12.2010 10:41 I/4/10 Uchwała sprawie: udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice do dokonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Zebrzydowice
08.12.2010 10:41 I/3/10 Uchwała w sprawie: powołania komisji Rady Gminy Zebrzydowice
08.12.2010 10:40 I/2/10 Uchwała w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
08.12.2010 10:39 I/1/10 Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice