Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2011 13:10 0151-V/51/176/10 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w ramach programu współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i
21.07.2011 13:09 0151-V/51/175/10 w sprawie udzielenie upoważnienia Panu Bronisławowi Piekarowi do występowania w imieniu Gminy przed Firmami Ubezpieczeniowymi w sprawie szkód w mieniu gminnym występujących w pasie drogowym
21.07.2011 13:09 0151-V/51/174/10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne
21.07.2011 13:09 0151-V/51/173/10 w sprawie ogłoszenia wykazu wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia
21.07.2011 13:08 0151-V/51/172/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151 –V/44/152/10 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie ...
21.07.2011 13:08 0151-V/51/171/10 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
21.07.2011 13:07 0151-V/51/170/10 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2010/2011
21.07.2011 13:07 0151-V/51/169/10 w sprawie zmian w planie finansowym na 2010 rok
21.07.2011 13:06 0151-V/51/168/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
06.12.2010 13:48 0151-V/49/167/10 w sprawie zmian w planie finansowym na 2010 rok
06.12.2010 13:48 0151-V/49/166/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
06.12.2010 13:47 0151-V/49/165/10 w sprawie zmian w planie finansowym na 2010 rok
06.12.2010 13:47 0151-V/49/164/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
06.12.2010 13:47 0151-V/49/163/10 w sprawie projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2011 rok
06.12.2010 13:46 0151-V/49/162/10 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
06.12.2010 13:45 0151-V/47/160/10 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 6 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
06.12.2010 13:44 0151-V/46/159/10 w sprawie zmian w planie finansowym na 2010 rok
06.12.2010 13:44 0151-V/46/158/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
06.12.2010 13:43 0151-V/45/157/10 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach Pani mgr Bognie Caniboł do podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz reprezentowa
06.12.2010 13:43 0151-V/45/156/10 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2010/2011

1 2 3 4 5 6 następna