Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2009 12:42 0151-V/59/134/08 w sprawie przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
28.07.2009 12:42 0151-V/59/133/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 12:41 0151-V/59/132/08 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXV/218/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
28.07.2009 12:41 0151-V/58/131/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
28.07.2009 12:40 0151-V/58/130/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 6 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
28.07.2009 12:40 0151-V/58/129/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 8 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
28.07.2009 12:39 0151-V/57/128/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
28.07.2009 12:39 0151-V/57/127/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 7 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
28.07.2009 12:38 0151-V/56/126/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2008/2009
28.07.2009 12:38 0151-V/56/125/08 w sprawie projektu budżetu na 2009 rok
28.07.2009 12:37 0151-V/56/124/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 12:36 0151-V/55/123/08 w sprawie obniżenia stawki czynszu za wynajem sklepików
28.07.2009 12:36 0151-V/54/122/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2008/2009
28.07.2009 12:35 0151-V/54/121/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
28.07.2009 12:35 0151-V/54/120/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 12:34 0151-V/53/119/08 w sprawie udzielenia Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice upoważnienia do prowadzenia negocjacji w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
28.07.2009 12:34 0151-V/52/118/08 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/215/08 z dnia 11 listopada 2008 r.
28.07.2009 12:33 0151-V/52/117/08 w sprawie projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2009 rok
28.07.2009 12:31 0151-V/51/116/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 12:31 0151-V/51/115/08 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/201/08 z dnia 30 października 2008 r.

1 2 3 4 5 6 następna