Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2009 09:52 XXXIV/322/09 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
15.12.2009 09:51 XXXIV/321/09 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
15.12.2009 09:48 XXXIV/320/09 Uchwała w sprawie zasad podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2010
15.12.2009 09:46 XXXIV/319/09 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/264/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie Gminy ...
15.12.2009 09:44 XXXIV/318/09 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/07 z dnia 29 marca 2007r. dotyczącej stawek czynszu
15.12.2009 09:43 XXXIV/317/09 Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
15.12.2009 09:42 XXXIV/316/09 Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
15.12.2009 09:41 XXXIV/315/09 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/286/09 z dnia 27 sierpnia 2009r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
06.11.2009 13:38 XXXIII/314/09 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
06.11.2009 13:37 XXXIII/313/09 Uchwała w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010
06.11.2009 13:36 XXXIII/312/09 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy ...
06.11.2009 13:35 XXXIII/311/09 Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
06.11.2009 13:33 XXXIII/310/09 Uchwała w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok
06.11.2009 13:32 XXXIII/309/09 Uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2010 roku
06.11.2009 13:31 XXXIII/308/09 Uchwała w sprawie: zwolnień w podatkach lokalnych w 2010 roku
06.11.2009 13:30 XXXIII/307/09 Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
06.11.2009 13:29 XXXIII/306/2009 Uchwała w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2010 rok
06.11.2009 13:27 XXXIII/305/09 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skoczów
06.11.2009 13:27 XXXIII/304/09 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Zebrzydowice a następującymi gminami: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Skoczów, Strumień, Pawłowice, w zakresie wspólnej realizacji ...
06.11.2009 13:25 XXXIII/303/09 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Cieszyńskim

1 2 3 4 5 następna