Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.06.2023 12:31 GL.RZT.70.39.2023 Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków - decyzja nr GL.RZT.70.39.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02 czerwca 2023 r. zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gmin: Zebrzydowice, Strumień (miejscowość Pruchna), Hażlach (sołectwo Kończyce) i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zebrzydowice na okres 3 lat; skrócenie okresu obowiązywania obecnej taryfy
02.07.2021 11:53 Ddecyzja nr GL.RZT.70.144.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 czerwca 2021 r. zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Zebrzydowice, Strumień (miejscowość Pruchna), Hażlach (sołectwo Kończyce) na okres 3 lat
04.06.2018 15:17 Decyzja nr GL.RET.070.7.152.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 maja 2018 r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice na okres 3 lat
02.10.2017 11:13 GZWiK - Ogłoszenie o ofercie pracy na stanowisko operator urządzeń wodno-kanalizacyjnych
26.09.2017 10:39 Ogłoszenie o ofercie pracy na stanowisko elektromonter, na czas zastępstwa
28.08.2007 08:36 Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy (stanowisko "operator maszyn i urządzeń", praca stała, w systemie zmianowym)
17.07.2007 12:50 Apel GZWiK o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą