Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2009 08:20 0151-V/59/118/07 w sprawie przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
28.07.2009 08:19 0151-V/59/117/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok
28.07.2009 08:19 0151-V/59/116/07 w sprawie przekazania uprawnień kierowników jednostek budżetowych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań ..
28.07.2009 08:17 0151-V/59/115/07 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 rok wg uchwały Rady Gminy Nr XIII/ 108/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. oraz zmiany budżetu na 2007 r.
28.07.2009 08:11 0151-V/58/114/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok
28.07.2009 08:11 0151-V/58/113/07 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
28.07.2009 08:10 0151-V/58/112/07 w sprawie ustalenia wysokości opłaty oraz zasad korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
28.07.2009 08:10 0151-V/58/111/07 w sprawie ustalenia wysokości opłaty oraz zasad korzystania ze stołówki Zespołu Szkół w Kaczycach
28.07.2009 08:09 0151-V/58/110/07 w sprawie ustalenia wysokości opłaty oraz zasad korzystania ze stołówki Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
28.07.2009 08:09 0151-V/57/109/07 w sprawie Zatwierdzenia Aneksów nr 7,8 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
28.07.2009 08:08 0151-V/57/108/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok
28.07.2009 08:08 0151-V/56/107/07 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zebrzydowice na rok 2007
28.07.2009 08:07 0151-V/55/106/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok
28.07.2009 08:06 0151-V/54/105/07 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 rok wg uchwały Rady Gminy Nr XII/99/07 z dnia 29 listopada 2007 r.
28.07.2009 08:06 0151-V/53/104/07 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
28.07.2009 08:05 0151-V/53/103/07 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach - Panu mgr Januszowi Sikorze do przeprowadzenia naprawy i legalizacji gazomierza
28.07.2009 08:05 0151-V/53/102/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007rok i zmiany Zarządzenia Wójta Nr 0151-V/51/96/07 z dnia 13 listopada 2007r.
28.07.2009 08:04 0151-V/52/101/07 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
28.07.2009 08:04 0151-V/52/100/07 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2007/2008
28.07.2009 08:03 0151-V/52/99/07 w sprawie Zatwierdzenia Aneksów nr 5,6 Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach

1 2 3 4 5 6 następna