Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2022 11:31 IR.271.10.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją
23.09.2022 10:40 IR.271.9.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Przebudowa drogi gminnej ul. Pocztowej w Kaczycach - IV etap
20.09.2022 13:29 IR.271.11.2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
20.09.2022 13:08 IR.271.8.2022 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Zakup i montaż zestawu hydroforowego na SUW ul. Graniczna w Kończycach Małych
14.09.2022 13:33 IR.271.9.2022 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej ul. Pocztowej w Kaczycach – IV etap
14.09.2022 12:30 IR-P 14/2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kaczycach
05.09.2022 10:43 IR-P 14/2022 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kaczycach
01.09.2022 10:22 IR.271.10.2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją
26.08.2022 12:35 IR.271.9.2022 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej ul. Pocztowej w Kaczycach – IV etap
26.08.2022 12:26 IR.271.8.2022 Protokół otwarcia ofert - Zakup i montaż zestawu hydroforowego na SUW ul. Graniczna w Kończycach Małych
26.08.2022 12:12 IR-P 14/2022 Protokół otwarcia ofert - Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kaczycach
24.08.2022 10:57 IR-P 13/2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Projekt i budowa wiaty pełniącej funkcję kulturalną i rekreacyjną przy boisku sportowym w Kończycach Małych
04.08.2022 13:26 IR.271.9.2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Pocztowej w Kaczycach - IV etap
04.08.2022 12:49 IR.271.8.2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i montaż zestawu hydroforowego na SUW ul. Graniczna w Kończycach Małych
04.08.2022 12:11 IR-P 13/2022 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Projekt i budowa wiaty pełniącej funkcję kulturalną i rekreacyjną przy boisku sportowym w Kończycach Małych
04.08.2022 10:30 IR-P 14/2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kaczycach
03.08.2022 12:41 IR-P 13/2022 Protokół otwarcia ofert - Projekt i budowa wiaty pełniącej funkcję kulturalną i rekreacyjną przy boisku sportowym w Kończycach Małych
29.07.2022 10:05 IR.271.6.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice - II
27.07.2022 11:57 IR-P 13/2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Projekt i budowa wiaty pełniącej funkcję kulturalną i rekreacyjną przy boisku sportowym w Kończycach Małych
26.07.2022 12:08 IR.271.7.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zebrzydowice do placówek oświatowych

1 2 3 4 5 6 następna