Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2019 14:11 Harmonogram Planowanych Przetargów w 2019 r.
11.01.2019 11:54 IR.271.20.2018 Protokół otwarcia ofert - Rowerem po żelaznym szlaku
27.12.2018 12:28 IR.271.20.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Rowerem po żelaznym szlaku
18.12.2018 12:23 IR.271.20.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Rowerem po żelaznym szlaku
17.12.2018 12:15 IR- P 13/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
13.12.2018 14:00 IR- P 13/2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
13.12.2018 13:58 IR- P 13/2018 Protokół otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
11.12.2018 09:03 IR- P 12/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2019
06.12.2018 15:41 IR- P 12/2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2019
06.12.2018 09:37 IR.271.16.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
05.12.2018 12:24 IR- P 12/2018 Protokół otwarcia ofert - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2019
04.12.2018 14:11 IR- P 13/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
26.11.2018 12:41 IR- P 12/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2019.
19.11.2018 13:45 IR.271.16.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
07.11.2018 13:42 IR.042.06.10.6.2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów promocyjnych
07.11.2018 12:31 IR.271.19.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Rozbudowa budynku OSP w Kończycach Małych – zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców - UNIEWAŻNIENIE
07.11.2018 09:39 IR.271.19.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Rozbudowa budynku OSP w Kończycach Małych – zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców
31.10.2018 13:02 IR.271.16.2018 Protokół otwarcia ofert - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
22.10.2018 14:06 IR.271.19.2018 Protokół otwarcia ofert - Rozbudowa budynku OSP w Kończycach Małych – zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców
09.10.2018 09:06 IR.271.17.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Odtworzenia odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"

1 2 3 4 5 6 następna