Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.08.2023 12:47 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2023 r.
05.08.2003 14:46 Nr 0151-IV/7/12/02 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych, do których Gmina Zebrzydowice posiada własnościowe prawo w Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" w Jastrzębiu zdroju - przeznaczonych do sprzedaży
05.08.2003 14:40 Nr SG-0151-IV/7/11/02 w sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
05.08.2003 14:38 Nr 0151-IV/7/10/02 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne oraz do produkcji rybackiej
05.08.2003 14:35 Nr 0151-IV/7/9/02 w sprawie okresowego obniżenia czynszu za wynajem pomieszczeń na piętrze Pawilonu Handlowego przez Panią Jadwigę Grzybek
05.08.2003 14:33 Nr 0151-IV/7/8/2002 w sprawie zmiany budżetu na 2002 rok
05.08.2003 14:30 Nr 0151-IV/5/7/02 w sprawie zmiany projektu budżetu na rok 2003
05.08.2003 13:02 Nr 0151-IV/4/6/02 w sprawie zmiany projektu budżetu na 2003 rok
05.08.2003 12:55 Nr 0151-IV/3/5/02 w sprawie zmiany budżetu na 2002 rok
05.08.2003 12:53 Nr 0151-IV/3/4/02 w sprawie zmiany projektu budżetu na 2003 rok
05.08.2003 12:08 Nr 0151 - IV/2/3/02 w sprawie zmiany budżetu na 2002 rok.
05.08.2003 12:05 Nr - SG-0151-IV/1/2/02 w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2003
05.08.2003 11:53 NR 0151 - IV/1/1/02 w sprawie zmiany budżetu na 2002r