Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2006 13:51 XIL/449/06 Uchwała w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zebrzydowice Górne
14.09.2006 13:51 XLI/448/06 Uchwała w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zebrzydowice Dolne
14.09.2006 13:50 XLI/447/06 Uchwała w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Marklowice Górne
14.09.2006 13:49 XLI/446/06 Uchwałą w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczyce
14.09.2006 13:48 XLI/445/06 Uchwała w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kończyce Małe
14.09.2006 13:47 XLI/444/06 Uchwała w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
14.09.2006 13:46 XLI/443/06 Uchwała w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczycach
14.09.2006 13:45 XLI/442/06 Uchwała w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu i nieodpłatnie dwóch nieruchomości położonych w Marklowicach Górnych i Zebrzydowicach Dolnych
14.09.2006 13:44 XLI/441/06 Uchwała w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Zebrzydowice mienia ogólnonarodowego - dróg
14.09.2006 13:43 XLI/440/06 Uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia na przekazanie środków pieniężnych jako dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu środków ochr
14.09.2006 13:42 XLI/439/06 Uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia na przekazanie środków pieniężnych jako dotacji celowej dla Miasta Jastrzębia Zdroju z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu środków o
14.09.2006 13:41 XLI/438/06 Uchwała w sprawie: zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.
14.09.2006 13:40 XLI/437/06 Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
14.09.2006 13:39 XLI/436/06 Uchwała w sprawie : zmiany budżetu na 2006 rok
11.07.2006 15:12 XL/435/06 Uchwała w sprawie: opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach
11.07.2006 15:11 XL/434/06 Uchwała w sprawie: zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Zebrzydowice
11.07.2006 15:10 XL/433/06 Uchwała w sprawie: porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie dot. służb patrolowych
11.07.2006 15:09 XL/432/06 Uchwała w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. J. Korczaka, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
11.07.2006 15:07 XL/431/06 Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice nieruchomości położonej w Kaczycach na skrzyżowaniu ul. J. Matejki z ul. Świtezianki
11.07.2006 15:06 XL/430/06 Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Otrębowskiej

poprzednia 1 2 3 4 następna