Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2006 15:19 XLIII/469/06 Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Grzegorzowi Zieleckiemu
09.11.2006 15:18 XLIII/468/06 Uchwała o zmianie uchwały dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Zebrzydowice Górne
09.11.2006 15:17 XLIII/467/06 Uchwała o zmianie uchwały dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Zebrzydowice Dolne
09.11.2006 15:16 XLIII/466/06 Uchwała o zmianie uchwały dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Marklowice Górne
09.11.2006 15:15 XLIII/465/06 Uchwała o zmianie uchwały dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczyce
09.11.2006 15:15 XLIII/464/06 Uchwała o zmianie uchwały dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Kończyce Małe
09.11.2006 15:14 XLIII/463/06 Uchwała o zmianie uchwały Nr XXVII/288/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zebrzydowice na lata 2005 - 2010
09.11.2006 15:13 XLIII/462/06 Uchwała w sprawie : regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
09.11.2006 15:12 XLIII/461/06 Uchwała w sprawie: powołania Pani Joanny Stawarczyk do prowadzenia rejestru instytucji kultury
09.11.2006 15:11 XLIII/460/06 Uchwała w sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
09.11.2006 15:11 XLIII/459/06 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
18.10.2006 12:34 XLII/458/06 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/442/06 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 sierpnia 2006r. dot. nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu i nieodpłatnie dwóch nieruchomości ...
18.10.2006 12:33 XLII/457/06 Uchwała w sprawie: nadania Lauru Ziemi Cieszyńskiej "Srebrnej Cieszynianki" za 2006 r.
18.10.2006 12:32 XLII/456/06 Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Marklowicach Górnych, stanowiącej drogę - ul. Szkolną boczną
18.10.2006 12:32 XLII/455/06 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice położonej w Kaczycach poprzez ustanowienie na niej służebności przechodu i przejazd
18.10.2006 12:31 XLII/454/06 Uchwała w sprawie: nadania statutu Urzędowi Gminy w Zebrzydowicach
18.10.2006 12:31 XLII/453/06 Uchwała w sprawie: przeznaczenia środków pieniężnych jako dotacji celowej dla Województwa śląskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zadania pn. "Opracowanie projektu prz
18.10.2006 12:29 XLII/452/06 Uchwała w sprawie: przeznaczenia środków pieniężnych jako dotacji celowej dla Województwa śląskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zadania pn. "Opracowanie projektu prz
18.10.2006 12:28 XLII/451/06 Uchwała w sprawie: założeń do budżetu Gminy na 2007 rok
18.10.2006 12:27 XLII/450/06 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok

1 2 3 4 następna