Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2019 08:26 0050.74.27.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
11.07.2019 08:19 0050.73.27.2019 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
11.07.2019 08:18 0050.72.27.2019 w sprawie zmiany zarządzenia 0151-V/26/77/10 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad ustalenia opłaty za instalację urządzeń reklamowych na budynkach i obiektach stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
11.07.2019 08:11 0050.71.27.2019 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 13 do Projektu Organizacyjnego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
11.07.2019 08:10 0050.70.26.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczycach
18.06.2019 13:12 0050.69.25.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
18.06.2019 13:11 0050.68.24.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
18.06.2019 13:10 0050.67.24.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
18.06.2019 13:08 0050.66.24.2019 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Zebrzydowicki Bon Żłobkowy”
18.06.2019 12:53 0050.65.23.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Statutów Sołectw Gminy Zebrzydowice
18.06.2019 12:52 0050.64.22.2019 w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
18.06.2019 12:51 0050.63.22.2019 w sprawie informacji za rok budżetowy 2018
18.06.2019 12:49 0050.62.22.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczycach
18.06.2019 12:47 0050.61.21.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
18.06.2019 12:46 0050.60.21.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
18.06.2019 12:00 0050.59.20.2019 w sprawie skierowania Raportu o stanie Gminy do Rady Gminy
18.06.2019 11:54 0050.58.20.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
18.06.2019 11:53 0050.57.20.2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SG.0050.24.7.2019 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 20.02.2019 r. w sprawie: stawek czynszu
18.06.2019 11:51 0050.56.20.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
18.06.2019 11:50 0050.55.20.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna