Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.08.2019 10:46 0050.93.30.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
06.08.2019 10:45 0050.92.30.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
06.08.2019 10:44 0050.91.30.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
06.08.2019 10:42 0050.90.30.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
05.08.2019 13:30 0050.89.30.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
05.08.2019 13:29 0050.88.29.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
05.08.2019 13:28 0050.87.29.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
05.08.2019 13:26 0050.86.28.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
05.08.2019 13:25 0050.85.28.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
11.07.2019 08:54 0050.84.28.2019 w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczycach
11.07.2019 08:52 0050.83.28.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczycach
11.07.2019 08:50 0050.82.27.2019 w sprawie upoważnienia Pani Brygidy Mol do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
11.07.2019 08:48 0050.81.27.2019 w sprawie upoważnienia Pani Brygidy Mol do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
11.07.2019 08:46 0050.80.27.2019 w sprawie upoważnienia Pani Jadwigi Turowskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
11.07.2019 08:44 0050.79.27.2019 w sprawie upoważnienia Pani Beaty Śliż do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
11.07.2019 08:43 0050.78.27.2019 w sprawie upoważnienia Pana Daniela Kroczka Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
11.07.2019 08:40 0050.77.27.2019 w sprawie upoważnienia Pani Wiolety Stawarczyk do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
11.07.2019 08:37 0050.76.27.2019 w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Pilawskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
11.07.2019 08:27 0050.75.27.2019 w sprawie podziału środków na realizację projektów z zakresu sportu
11.07.2019 08:26 0050.74.27.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna