Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2019 08:56 0050.113.36.2019 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych
01.10.2019 08:53 0050.112.36.2019 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
01.10.2019 08:52 0050.111.36.2019 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach
01.10.2019 08:46 0050.110.36.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
01.10.2019 08:45 0050.109.36.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
01.10.2019 08:33 0050.108.35.2019 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
01.10.2019 08:32 0050.107.35.2019 w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
01.10.2019 08:30 0050.106.34.2019 w sprawie w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do podpisywania tytułów wykonawczych dla należności, dla których wierzycielem jest Gmina Zebrzydowice
26.09.2019 10:58 0050.105.34.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki Panu Januszowi Sikorze dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kaczycach
26.09.2019 10:57 0050.104.34.2019 w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorem placówek oświatowych
26.09.2019 10:56 0050.103.34.2019 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
26.09.2019 10:54 0050.102.34.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
26.09.2019 10:53 0050.101.34.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
26.09.2019 10:52 0050.100.33.2019 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
26.09.2019 10:49 0050.99.33.2019 w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I półrocze 2019 r.
26.09.2019 10:47 0050.98.32.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
26.09.2019 10:27 0050.97.32.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
06.08.2019 10:53 0050.96.31.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.37.12.2019 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 marca 2019r. W sprawie: ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne Gminy Zebrzydowice
06.08.2019 10:49 0050.95.31.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
06.08.2019 10:47 0050.94.31.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna