Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2019 10:57 0050.133.39.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
08.11.2019 10:56 0050.132.39.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
08.11.2019 10:55 0050.131.39.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji ”Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
08.11.2019 10:54 0050.130.39.2019 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 2 A, B, C, D do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
08.11.2019 10:53 0050.129.39.2019 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 3 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych
08.11.2019 10:52 0050.128.39.2019 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach
08.11.2019 10:51 0050.127.39.2019 w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
07.11.2019 16:11 0050.126.38.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia, będących własnością Gminy Zebrzydowice
07.11.2019 16:10 0050.125.38.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, będących własnością Gminy Zebrzydowice
07.11.2019 16:08 0050.124.38.2019 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
07.11.2019 16:07 0050.123.38.2019 w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorem placówek oświatowych
07.11.2019 16:05 0050.122.38.2019 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki Pani Aleksandrze Krajcarz wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
07.11.2019 16:04 0050.121.38.2019 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych
07.11.2019 16:03 0050.120.38.2019 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
07.11.2019 16:01 0050.119.38.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
07.11.2019 16:00 0050.118.38.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
01.10.2019 09:05 0050.117.37.2019 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zebrzydowicach
01.10.2019 09:02 0050.116.36.2019 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem części nieruchomości pod stoiska handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym, w Kaczycach przy cmentarzu komunalnym oraz w Zebrzydowicach przy cmentarzu parafialnym
01.10.2019 08:59 0050.115.36.2019 w sprawie zatwierdzenie aneksów nr 1 A, B, C, D do projektu organizacyjnego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
01.10.2019 08:57 0050.114.36.2019 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna