Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2019 13:34 0050.155.46.2019 w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorem placówek oświatowych
03.12.2019 13:33 0050.154.45.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania
03.12.2019 13:32 0050.153.45.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SG.0050.37.12.2019 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 marca 2019r. W sprawie: ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne Gminy Zebrzydowice (z późn. zm.)
03.12.2019 13:25 0050.152.45.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
03.12.2019 13:24 0050.151.45.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
03.12.2019 13:20 0050.148.43.2019 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 3 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
03.12.2019 13:19 0050.147.43.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”
03.12.2019 13:18 0050.146.42.2019 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice prowadzenia spraw imieniu Wójta Gminy Zebrzydowice oraz upoważnienia do wykonywania zadań w imieniu wójta
03.12.2019 13:17 0050.145.42.2019 w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz zmiany harmonogramu realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
03.12.2019 13:15 0050.144.42.2019 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 4 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
03.12.2019 13:14 0050.143.42.2019 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 3 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
03.12.2019 13:13 0050.142.42.2019 w sprawie zmiany zarządzenia 0151-V/1/1/10 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Zebrzydowice
03.12.2019 13:11 0050.141.42.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
03.12.2019 13:09 0050.140.42.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
22.11.2019 10:39 0050.150.44.2019 w sprawie projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2020 rok
22.11.2019 10:36 0050.149.44.2019 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
08.11.2019 11:03 0050.139.41.2019 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 3 B, C do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
08.11.2019 11:02 0050.138.41.2019 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
08.11.2019 11:01 0050.137.41.2019 w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorem placówek oświatowych
08.11.2019 11:00 0050.136.41.2019 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna