Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2018 14:14 0050.136.40.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
26.09.2018 14:13 0050.135.40.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1-8 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
26.09.2018 14:11 0050.134.40.2018 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych
26.09.2018 14:09 0050.133.40.2018 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach
26.09.2018 14:07 0050.132.40.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
26.09.2018 14:05 0050.131.40.2018 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
26.09.2018 14:03 0050.130.40.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
26.09.2018 14:02 0050.129.40.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
26.09.2018 14:00 0050.128.39.2018 w sprawie obsługi informatycznej GKW
26.09.2018 13:59 0050.127.38.2018 w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I półrocze 2018 r.
26.09.2018 13:58 0050.126.38.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
26.09.2018 13:56 0050.125.38.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
26.09.2018 13:55 0050.124.37.2018 w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Zebrzydowice, Rady Powiatu Cieszyńskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Wójta Gminy Zebrzydowice w dniu 21 października 2018 r.
26.09.2018 10:00 0050.123.36.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-V/58/118/06 Wójta Gminy z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
26.09.2018 09:58 0050.122.36.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki – Pani Magdalenie Matuszyńskiej zastępującej dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
26.09.2018 09:56 0050.121.36.2018 w sprawie przyjęcia nowych wzorów wniosków i umów o wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego oraz przyjęcia nowego wzoru wniosku i umowy dotacji celowej na dofinansowanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
26.09.2018 09:54 0050.120.35.2018 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
26.09.2018 09:53 0050.119.35.2018 w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorem placówek oświatowych
26.09.2018 09:50 0050.118.34.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
26.09.2018 09:47 0050.117.34.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok

1 2 3 4 5 6 następna