Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2006 13:19 0151-IV/10/26/06 w sprawie Powołania Pełnomocnika Wójta na wypadek wystąpienia "ptasiej grypy"
18.04.2006 13:19 0151-IV/10/25/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 7 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
18.04.2006 13:18 0151-IV/10/24/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
18.04.2006 13:17 0151-IV/9/23/06 w sprawie obniżenia stawki czynszu dla Polkomtel S.A. z/s w Warszawie
18.04.2006 13:15 0151-IV/9/22/06 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2005 r.
18.04.2006 13:14 0151-IV/8/21/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 6 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
18.04.2006 13:13 0151-IV/8/20/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 6 Zespołu Szkół w Kaczycach
18.04.2006 13:12 0151-IV/8/19/06 w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/ 395/06 z dnia 23 lutego 2006 r.
18.04.2006 13:11 0151-IV/8/18/06 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali , będących własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajmu na cele działalności handlowo - usługowej
18.04.2006 13:10 0151-IV/6/17/06 w sprawie : powołania Rady Sportu
18.04.2006 13:09 0151-IV/6/16/06 w sprawie zezwolenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zebrzydowicach na udostępnienie pływalni na zasadach preferencyjnych
18.04.2006 13:08 0151-IV/6/15/06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości , będących własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wydzierżawienia
18.04.2006 13:07 0151-IV/6/14/06 w sprawie : przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
18.04.2006 13:06 0151-IV/5/13/06 w sprawie: Harmonogramu kontroli jednostek organizacyjnych gminy
18.04.2006 13:05 0151-IV/5/12/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
18.04.2006 13:04 0151-IV/5/11/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 5 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
18.04.2006 13:03 0151-IV/4/10/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
18.04.2006 13:02 0151-IV/3/9/06 w sprawie: zatwierdzenie układu wykonawczego budżetu Gminy Zebrzydowice na 2006 rok
18.04.2006 13:01 0151-IV/2/8/06 w sprawie obniżenia stawki czynszu dla PGL "Zdrowie" w Kaczycach
18.04.2006 12:58 0151-IV/2/7/06 w sprawie: zasad podziału środków oraz zasad dofinansowania form doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2006

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna