Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2006 15:43 0151-IV/21/43/06 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszczącego się w Zamku, w Zebrzydowicach, będącego własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonego do wynajmu na cele działalności gastronomicznej, ...
27.06.2006 15:42 0151-IV/21/42/2006 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
27.06.2006 15:41 0151-IV/20/41/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
27.06.2006 15:40 0151-IV/20/40/06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w centrum Zebrzydowic, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ...
27.06.2006 15:35 0151-IV/20/39/2006 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
27.06.2006 15:34 0151-IV/19/38/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 8 Zespołu Szkół w Kaczycach
27.06.2006 15:33 0151-IV/19/37/2006 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
27.06.2006 15:33 0151-IV/19/36/06 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 r. wg Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/415/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
27.06.2006 15:31 0151/IV/17/35/06 w sprawie: aneksu do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
27.06.2006 15:29 0151-IV/16/34/2006 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
18.04.2006 13:26 0151-IV/15/33/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 7 Zespołu Szkół w Kaczycach
18.04.2006 13:26 0151-IV/14/32/2006 w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej
18.04.2006 13:25 0151-IV/14/31/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 8 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
18.04.2006 13:24 0151-IV/13/30/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
18.04.2006 13:23 0151-IV/13/29/06 w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/403/06 z dnia 28 marca 2006 r.
18.04.2006 13:22 0151-IV/11/28/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
18.04.2006 13:21 0151-IV/11/27/06 w sprawie przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2006/2007
18.04.2006 13:19 0151-IV/10/26/06 w sprawie Powołania Pełnomocnika Wójta na wypadek wystąpienia "ptasiej grypy"
18.04.2006 13:19 0151-IV/10/25/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 7 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
18.04.2006 13:18 0151-IV/10/24/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna