Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2006 12:39 0151-IV/43/83/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2006/07
07.11.2006 12:38 0151-IV/43/82/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
07.11.2006 12:38 0151-IV/43/81/06 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność i pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu u
07.11.2006 12:37 0151-IV/42/80/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
07.11.2006 12:36 0151-IV/42/79/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
07.11.2006 12:35 0151-IV/41/78/06 w sprawie: zmiany harmonogramu kontroli jednostek organizacyjnych gminy
07.11.2006 12:34 0151-IV/39/77/06 w sprawie : ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Zebrzydowice
07.11.2006 12:34 0151-IV/39/76/06 w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokalu użytkowego w Zamku w Zebrzydowicach
07.11.2006 12:33 0151-IV/39/75/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksów Nr 1,2,3, Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
07.11.2006 12:32 0151-IV/38/74/06 w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały Nr XLI/ 436/ 2006 Rady Gminy z dnia 31.08.2006 r.
07.11.2006 12:29 0151-IV/38/73/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
14.09.2006 14:15 0151-IV/37/72/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
14.09.2006 14:14 0151-IV/37/71/06 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do pobierania danych z operatu ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Zebrzydowice
14.09.2006 14:14 0151-IV/37/70/06 w sprawie obniżenia stawki czynszu dla PGL "Zdrowie" w Kaczycach
14.09.2006 14:13 0151-IV/35/69/06 w sprawie : udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
14.09.2006 14:12 0151-IV/35/68/06 w sprawie : udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
14.09.2006 14:11 0151-IV/34/67/06 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
14.09.2006 14:09 0151-IV/34/66/06 w sprawie : przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
14.09.2006 14:08 0151-IV/34/65/06 w sprawie : przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorom placówek oświatowych
14.09.2006 14:08 0151-IV/32/64/06 w sprawie obniżenia - F. U. "COBRA" czynszu za wynajem lokalu użytkowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna