Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2011 08:58 Zbiorcze wyniki wyborów w Gminie Zebrzydowice
27.09.2011 12:39 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, za
27.09.2011 12:37 OBWIESZCZENIE OKW w Bielsku-Białej z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 79
27.09.2011 12:36 OBWIESZCZENIE OKW w Bielsku-Białej z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27
19.09.2011 14:10 Informacja Wójta Gminy Zebrzydowice o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP
19.09.2011 14:08 Zawiadomienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
19.09.2011 14:07 SG.0050.36.124.2011 Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ...
08.09.2011 17:17 Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ...
23.08.2011 14:18 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej w sprawie składu, siedziby, terytorialnego zasięgu działania i pełnionych dyżurów przez Komisję
17.08.2011 15:14 0050.31.100.2011 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczonych na 9 październik 2011