Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2011 06:44 VII/55/11 Uchwała w sprawie skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na rok 2011 w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie"
04.07.2011 06:43 VII/54/11 Uchwała w sprawie: wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Zebrzydowice
04.07.2011 06:42 VII/53/11 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
04.07.2011 06:41 VII/52/11 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr V/34/11 z dnia 31 marca 2011r. dot. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
04.07.2011 06:39 VII/51/11 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok
04.07.2011 06:38 VII/50/11 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2017
05.05.2011 08:47 VI/49/11 Uchwała w sprawie: wpisu do "Księgi Zasłużonych Gminy Zebrzydowice"
05.05.2011 08:46 VI/48/11 Uchwała w sprawie: wpisu do "Księgi Zasłużonych Gminy Zebrzydowice"
05.05.2011 08:46 VI/47/11 Uchwała w sprawie: wpisu do "Księgi Zasłużonych Gminy Zebrzydowice"
04.05.2011 08:57 V/46/11 Uchwała w sprawie: zawarcia umowy z Wodzisławskim Ośrodkiem Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży
04.05.2011 08:56 V/45/11 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
04.05.2011 08:55 V/44/11 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2010 rok, dla której Gmina Zebrzydowice jest organizatorem
04.05.2011 08:54 V/43/11 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za 2010 rok, dla którego Gmina Zebrzydowice jest organizatorem
04.05.2011 08:53 V/42/11 Uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie
04.05.2011 08:52 V/41/11 Uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy z Gminą Petrovice u Karviné /Czechy/ w ramach projektu planowanego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej ...
04.05.2011 08:51 V/40/11 Uchwała w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/356/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie stawek czynszu
04.05.2011 08:50 V/39/11 Uchwała w sprawie: zwolnienia z obowiązku wpłacenia do budżetu gminy nadwyżki budżetowej
04.05.2011 08:48 V/38/11 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/374/05 z dnia 29 listopada 2005 roku dot. utworzenia zakładu budżetowego p.n. "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji"
04.05.2011 08:47 V/37/11 Uchwała w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
04.05.2011 08:46 V/36/11 Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki oraz uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa SUW w Kończycach ...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna