Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2005 13:01 XXX/314/05 Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
04.05.2005 12:59 XXX/313/05 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2005 r.
28.04.2005 11:33 XXIX/312/05 Uchwała w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Pana Wojciecha Budzińskiego
28.04.2005 11:32 XXIX/311/05 Uchwała w sprawie: skargi Pani Leokadii Jędrzejewskiej na działalność Wójta Gminy Zebrzydowice
28.04.2005 11:30 XXIX/310/05 Uchwała w sprawie nabycia od Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju udziału 303/10000 części nieruchomości położonej w Zebrzydowicach Dolnych, stanowiącej działkę nr:233/16, której cz
28.04.2005 11:28 XXIX/309/05 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok
28.04.2005 11:27 XXIX/308/05 Uchwała w sprawie : upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania stypendiów ...
28.04.2005 11:26 XXIX/307/05 Uchwała w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
28.04.2005 11:25 XXIX/306/05 Uchwała w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Kaczycach koło Zespołu Szkół stanowiących własność gminy Zebrzydowice, w trybie bezprzetargowym
28.04.2005 11:24 XXIX/305/05 Uchwała w sprawie: zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-"Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Polska - Republika Słowacka" realizacji zadan
28.04.2005 11:23 XXIX/304/05 Uchwała w sprawie : regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
10.03.2005 12:08 XXVIII/303/05 Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy
10.03.2005 12:07 XXVIII/302/05 Uchwała w sprawie : zaopiniowania projektów aglomeracji "Zebrzydowice" i "Kończyce Małe"
10.03.2005 12:03 XXVIII/301/05 Uchwała w sprawie:  wyróżnienia dla Pana Ireneusza Kopca  za promocję Gminy Zebrzydowice
10.03.2005 12:03 XXVIII/300/05 Uchwała w sprawie: zmiany statutu Gminy Zebrzydowice
10.03.2005 12:02 XXVIII/299/05 Uchwała w sprawie ustalenia stawek czynszu
10.03.2005 12:01 XXVIII/298/05 Uchwała w sprawie : ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na krytą pływalnię przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach oraz ustalenia cen biletów wstępu na sale gimnastyczn
10.03.2005 11:59 XXVIII/297/05 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/332/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 6 września 2002r. dot. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice
10.03.2005 11:57 XXVIII/296/05 Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej
10.03.2005 11:56 XXVIII/295/05 Uchwała w  sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna