Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2005 13:09 XXXIII/354/05 Uchwała w sprawie nadania Lauru Ziemi Cieszyńskiej "Srebrnej Cieszynianki" za 2005 r.
05.10.2005 13:09 XXXIII/353/05 Uchwała w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej
05.10.2005 13:08 XXXIII/352/05 Uchwała w sprawie zbycia poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w centrum Zebrzydowic oraz ...
05.10.2005 13:07 XXXIII/351/05 Uchwała w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w centrum Zebrzydowic, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przy
05.10.2005 13:06 XXXIII/350/05 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy w Zebrzydowicach z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ...
05.10.2005 13:05 XXXIII/349/05 Uchwała w sprawie założeń do budżetu Gminy na 2006 rok
05.10.2005 13:04 XXXIII/348/05 Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2005 r.
05.10.2005 13:03 XXXIII/347/05 Uchwała w sprawie : zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu "Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej ...
07.09.2005 14:01 XXXII/346/05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/307/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 marca 2005r. dot. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
07.09.2005 13:59 XXXII/345/05 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/324/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 czerwca 2005 r. dot. ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Zebrzydow
07.09.2005 13:58 XXXII/344/05 Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice odcinka drogi - ul. Wierzbowej
07.09.2005 13:57 XXXII/343/05 Uchwała w sprawie  nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - ul. Ustronnej bocznej
07.09.2005 13:56 XXXII/342/05 Uchwała w sprawie : zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków EFRR realizacji zadania p.n. "Ukształtowanie centrum Zebrzydowic poprzez modernizację układu komunikacyjnego wokół Zamku ..
07.09.2005 13:55 XXXII/341/05 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok
13.07.2005 09:54 XXXI/340/05 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnej Biblioteki Publicznej  w Zebrzydowicach za 2004 rok, dla której Gmina Zebrzydowice jest organizatorem
13.07.2005 09:53 XXXI/339/05 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za 2004 rok, dla którego Gmina Zebrzydowice jest organizatorem
13.07.2005 09:51 XXXI/338/05 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Marklowice Górne
13.07.2005 09:50 XXXI/337/05 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Kaczyce
13.07.2005 09:49 XXXI/336/05 Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zwolnień z opłaty stałej w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach
13.07.2005 09:48 XXXI/335/05 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/90/03 z dnia 25 września 2003r. w sprawie powołania komisji rady gminy

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna