Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2005 08:50 XXXV/374/05 Uchwała w sprawie: utworzenia zakładu budżetowego p.n. "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji"
06.12.2005 08:49 XXXV/373/05 Uchwała w sprawie: zmiany statutu Gminy Zebrzydowice
06.12.2005 08:43 XXXV/372/05 Uchwała w sprawie: przyjęcia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny
06.12.2005 08:40 XXXV/371/05 Uchwała w sprawie: zwolnień w podatku rolnym w 2006 roku gruntów zajętych pod drogi
06.12.2005 08:36 XXXV/370/05 Uchwała w sprawie: zwolnień w podatku rolnym w 2006 roku
06.12.2005 08:35 XXXV/369/05 Uchwała w sprawie: inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
06.12.2005 08:34 XXXV/368/05 Uchwała w sprawie : wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2006 roku dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Zebrzydowice
06.12.2005 08:32 XXXV/367/05 Uchwała w sprawie: zwolnień w podatkach lokalnych w 2006 roku
06.12.2005 08:31 XXXV/366/05 Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej
06.12.2005 08:30 XXXV/365/05 Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 rok
06.12.2005 08:28 XXXV/364/05 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok
15.11.2005 10:01 XXXIV/363/05 Uchwała w sprawie: wpisu do "Księgi Zasłużonych Gminy Zebrzydowice"
15.11.2005 10:00 XXXIV/362/05 Uchwała w sprawie: Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Zebrzydowice Profesorowi Andrzejowi Farudze
15.11.2005 09:57 XXXIV/361/05 Uchwała w sprawie: Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Zebrzydowice Księdzu Infułatowi Marianowi Żaganowi
05.10.2005 13:20 XXXIII/360/05 Uchwała w sprawie w sprawie: utworzenia zakładu budżetowego
05.10.2005 13:19 XXXIII/359/05 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/342/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 sierpnia 2005 r. dot. zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR realizacji zadania "Ukształtowanie
05.10.2005 13:14 XXXIII/358/05 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05.10.2005 13:13 XXXIII/357/05 Uchwała w sprawie zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Polska-Republika Słowacka" realizacji zadani
05.10.2005 13:12 XXXIII/356/05 Uchwała w sprawie zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Czechy-Polska" realizacji zadania p.n. "Budow
05.10.2005 13:11 XXXIII/355/05 Uchwała w sprawie zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu "Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorc

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna