Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2013 11:47 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
27.12.2012 09:17 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice ...
08.11.2012 12:44 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektów uchwał Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 i w sprawie Gminnego Programu ...
31.10.2012 09:29 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i ... na rok 2013
02.10.2012 14:02 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
30.07.2012 12:58 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektów uchwał Rady Gminy
01.02.2012 20:34 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
31.10.2011 10:05 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności ...
20.10.2011 09:32 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 25 października 2011 r.
17.02.2011 15:33 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zebrzydowice w 2011 roku
19.01.2011 13:37 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o dzidziałalności ...
01.12.2010 15:50 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Utworzenia wykazu kąpielisk wydzielonego obszaru wód powierzchniowych
21.10.2010 17:25 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektów uchwał Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz w sprawie Gminnego Programu ...
15.10.2010 17:37 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
13.10.2010 18:53 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ..

poprzednia 1 2 3 4