Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2016 20:16 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
29.04.2016 10:23 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
29.04.2016 09:55 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
03.03.2016 16:06 Ogłoszenie Wójta Gminy dot. konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zebrzydowice.
28.01.2016 13:42 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
01.12.2015 14:16 Ogłoszenie Wójta Gminy dot. konsultacji społecznych projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice
10.11.2015 12:24 Ogłoszenie Wójta Gminy dot. konsultacji społecznych projektów planowanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...
26.10.2015 14:25 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały RG w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i ... na rok 2016
22.10.2015 11:53 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały RG w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
02.10.2015 08:55 Konsultacje środowiskowe dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.:"Strategia rozwoju gminy Zebrzydowice do roku 2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
08.05.2015 11:08 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020
30.01.2015 08:06 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
30.10.2014 11:20 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2015-2017
08.10.2014 09:23 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektów uchwał RG w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
07.10.2014 09:22 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i ... na rok 2015
09.06.2014 12:35 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
16.10.2013 10:11 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i ... na rok 2014
16.10.2013 10:11 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektów uchwał RG w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
12.06.2013 15:58 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie regulaminu trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej
18.04.2013 13:01 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/210/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 roku

poprzednia 1 2 3 4 następna