Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2005 14:18 0151-IV/21/41/05 w sprawie : Zatwierdzenia "Projektów Organizacyjnych" szkół i Gminnego Przedszkola Publicznego na rok szkolny 2005 / 2006
30.05.2005 13:05 0151-IV/20/40/05 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 6 i 7 Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
30.05.2005 13:04 0151-IV/20/39/05 w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok
30.05.2005 13:04 0151-IV/20/38/05 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kaczycach
30.05.2005 13:02 0151-IV/18/37/05 w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok
30.05.2005 13:02 0151-IV/17/36/05 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 9 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
30.05.2005 13:01 0151-IV/17/35/05 w sprawie:  zmiany budżetu na 2005 rok
30.05.2005 13:00 0151-IV/17/34/05 w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2005 rok wg uchwały Rady Gminy XXX/ 313/ 2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
30.05.2005 12:59 0151-IV/16/33/05 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 8 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
30.05.2005 12:57 0151-IV/15/31/05 w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok
30.05.2005 12:57 0151-IV/15/30/05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. G. Morcinka, będącej własnością Skarbu Państwa, a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Zebrzydowice, przezna
30.05.2005 12:55 0151-IV/13/29/05 w sprawie przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2005/06
30.05.2005 12:54 0151-IV/12/28/05 w sprawie: zmiany budżetu na 2005 r.
30.05.2005 12:54 0151-IV/12/27/05 w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2005 r. wg uchwały Rady Gminy Nr XXIX/ 311/ 05 z dnia 31 marca 2005 r.
30.05.2005 12:53 0151-IV/11/26/05 w sprawie: Harmonogramu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy
30.05.2005 12:52 0151-IV/11/25/05 w sprawie:  zmiany budżetu na 2005 rok
30.05.2005 12:51 0151-IV/10/24/05 w sprawie: zmiany budżetu na 2005 r.
30.05.2005 12:51 0151-IV/10/23/04 w sprawie: obniżenia stawki czynszu za wynajem lokalu w Domu ludowym w Kaczycach przy ul Ludowej 10
25.03.2005 12:06 0151/9/22/05 w sprawie: udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
25.03.2005 12:04 0151-IV/9/21/05 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2004 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna