Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2005 13:29 0151-IV-36/85/05 w sprawie: okresowego obniżenia czynszu za wynajem Sali Widowiskowej w Kończycach Małych przez Panią Joannie Nowak
14.11.2005 13:27 0151-IV/36/84/05 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
14.11.2005 13:26 0151-IV/35/82/05 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
14.11.2005 13:25 0151-IV/35/81/05 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
14.11.2005 13:25 0151-IV/35/80/05 w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok
14.11.2005 13:24 0151-IV/35/79/05 w sprawie powoływania komisji ds. przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
14.11.2005 13:23 0151-IV/34/78/05 w sprawie: udzielenia upoważnienia starszego referenta GOPS Pana Daniela Kroczek do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz spraw związanych z zaliczką alimentacyjną, a t
14.11.2005 13:22 0151-IV/34/77/05 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
14.11.2005 13:22 0151-IV/33/76/05 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych
14.11.2005 13:21 0151-IV/33/75/05 w sprawie: udzielenia upoważnienia kierownikowi GOPS do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych
14.11.2005 13:20 SG-0151-IV/33/74/05 w sprawie: zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Zebrzydowice Nr SG-0151-IV/2/3/05 z dnia 11 stycznia 2005 r.
14.11.2005 13:19 0151-IV/33/73/05 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
14.11.2005 13:18 0151-IV/33/72/05 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 i 3 Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
14.11.2005 13:16 0151-IV/33/70/05 w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok
14.11.2005 13:16 0151-IV/33/69/05 w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2005 rok wg uchwały Rady Gminy Nr XXXII/341/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
14.11.2005 13:14 0151-IV/33/68/05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Kaczycach i Zebrzydowicach, będących własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży w trybie przetargu ustn
14.11.2005 13:13 0151-IV/-/67/05 w sprawie: powoływania komisji ds. oszacowania szkód powodziowych
14.11.2005 13:12 0151-IV/32/66/05 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
14.11.2005 13:12 0151-IV/32/65/05 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
14.11.2005 13:11 0151-IV/32/64/05 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kaczycach

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna