Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2006 12:53 Zestawienia wyników wyborów w Gminie Zebrzydowice na Wójta Gminy Zebrzydowice, do Rady Gminy Zebrzydowice, do Rady Powiatu Cieszyńskiego, do Sejmiku Województwa Śląskiego (arkusze z dany
13.11.2006 08:22 Wyniki wyborów na Wójta Gminy Zebrzydowice i do Rady Gminy Zebrzydowice (protokoły GKW)
31.10.2006 15:45 Informacja Wójta Gminy Zebrzydowice o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ...
26.10.2006 15:59 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 26 października 2006 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Zebrzydowice
26.10.2006 15:58 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 26 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zebrzydowice
24.10.2006 15:05 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 23 października 2006 r. w sprawie przyznania numerów  dla list kandydatów do rady gminy
23.10.2006 14:13 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 23 października 2006 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin
20.10.2006 12:29 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 20 października 2006 r. w sprawie listy kandydatów na Wójta Gminy Zebrzydowice w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
16.10.2006 14:54 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 16 października 2006 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
20.09.2006 13:09 Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
20.09.2006 13:08 Obwieszczenie w sprawie informacji o okręgach wyborczych,ich granicach,numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowica
20.09.2006 13:05 Informacje o wyborach (BIP UG Zebrzydowice, PKW i Delegatura KBW w B.-B.)