Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.03.2020 13:09 IR- P 02/2020 Protokół otwarcia ofert - Remont chodnika na cmentarzu komunalnym „Pod Lipkami” w Kaczycach
12.03.2020 15:12 IR.271.1.2020 Protokół otwarcia ofert - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
11.03.2020 12:19 P GZWiK 02/2020 GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. - Zakup minikoparki
10.03.2020 12:01 P GZWiK 01/2020 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Zakup minikoparki
10.03.2020 11:01 IR- P 02/2020 Informacja o zmianie przedmiaru w postępowaniu - Remont chodnika na cmentarzu komunalnym „Pod Lipkami” w Kaczycach
09.03.2020 12:11 P GZWiK 01/2020 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Zakup minikoparki
06.03.2020 12:03 IR- P 04/2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe
06.03.2020 11:33 IR- P 03/2020 Ogłoszenie o zamówieniu -Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne
05.03.2020 14:01 GZWiK NR 02/2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
05.03.2020 11:15 IR- P 02/2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont chodnika na cmentarzu komunalnym „Pod Lipkami” w Kaczycach
28.02.2020 12:07 P GZWiK 01/2020 GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. - Zakup minikoparki
28.02.2020 09:45 GZWiK NR 02/2020 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
26.02.2020 12:42 IR.271.1.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
24.02.2020 08:48 IR- P 01/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice
14.02.2020 10:55 IR- P 01/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice
07.02.2020 12:00 IR- P 01/2020 Protokół otwarcia ofert - Wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice
04.02.2020 10:57 GZWiK NR 01/2020 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Dostawa wodomierzy i modułów (nakładek na wodomierze) do odczytu radiowego
29.01.2020 13:10 GZWiK NR 01/2020 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Dostawa wodomierzy i modułów (nakładek na wodomierze) do odczytu radiowego
28.01.2020 10:41 IR- P 01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice
21.01.2020 12:10 GZWiK NR 01/2020 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Dostawa wodomierzy i modułów (nakładek na wodomierze) do odczytu radiowego

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna