Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.08.2020 12:05 IR.271.3.2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Lipowej w Marklowicach Górnych
05.08.2020 10:39 IR.271.4.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenie odwodnień przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice - etap II
03.08.2020 13:37 Zapytanie ofertowe na budowę terenowej siłowni zewnętrznej przy remizie OSP w Marklowicach Górnych
28.07.2020 10:39 GZWiK NR 04/2020 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
22.07.2020 10:44 IR.271.3.2020 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Lipowej w Marklowicach Górnych
20.07.2020 10:08 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem
17.07.2020 12:32 IR- P 05/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
08.07.2020 10:26 IR- P 05/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
06.07.2020 12:24 IR.271.3.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Lipowej w Marklowicach Górnych
02.07.2020 12:17 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem
30.06.2020 12:40 IR- P 05/2020 Protokół otwarcia ofert - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
18.06.2020 11:15 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania "Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ilości 41 szt. wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Zebrzydowice w ramach projektu Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
12.06.2020 10:20 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
10.06.2020 12:27 IR- P 05/2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
09.06.2020 12:26 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania "Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ilości 41 szt. wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Zebrzydowice w ramach projektu Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
04.06.2020 10:18 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
29.05.2020 13:01 GZWiK NR 03/2020 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki - UNIEWAŻNIENIE
29.05.2020 10:07 GZWiK NR 03/2020 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
22.05.2020 13:30 IR.271.2.2020 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
21.05.2020 14:28 GZWiK NR 03/2020 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna