Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2023 11:39 IR-P 3/2023 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Zebrzydowicach, Kaczycach i Kończycach Małych
24.03.2023 13:34 IR.271.3.2023 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa ul. Staropolskiej w Kończycach Małych
24.03.2023 13:07 IR-P 5/2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy w Zebrzydowicach z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji i edukacji cyfrowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina
24.03.2023 12:46 IR-P 4/2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Jednostek Gminy Zebrzydowice w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina
23.03.2023 15:55 IR.271.4.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice
23.03.2023 15:30 IR.271.2.2023 Protokół otwarcia ofert - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
21.03.2023 14:30 IR-P 1/2023 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach
16.03.2023 14:52 IR.271.3.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Przebudowa ul. Staropolskiej w Kończycach Małych
16.03.2023 13:54 IR.271.2.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
15.03.2023 14:26 IR.271.1.2023 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
15.03.2023 13:57 IR-P 2/2023 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odbudowę urządzeń wodnych oraz usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Zebrzydowice
10.03.2023 12:08 IR-P 3/2023 Protokół otwarcia ofert - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Zebrzydowicach, Kaczycach i Kończycach Małych
10.03.2023 10:58 IR-P 2/2023 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odbudowę urządzeń wodnych oraz usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Zebrzydowice
09.03.2023 16:40 IR.271.2.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
08.03.2023 13:04 IR.271.3.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Staropolskiej w Kończycach Małych
03.03.2023 13:57 IR-P 2/2023 Protokół otwarcia ofert - Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odbudowę urządzeń wodnych oraz usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Zebrzydowice
03.03.2023 13:19 IR-P 1/2023 Protokół otwarcia ofert - Naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach
03.03.2023 13:08 IR.271.1.2023 Protokół otwarcia ofert - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
28.02.2023 13:23 IR-P 3/2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Zebrzydowicach, Kaczycach i Kończycach Małych
23.02.2023 12:28 IR-P 2/2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odbudowę urządzeń wodnych oraz usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Zebrzydowice

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna