Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2019 11:11 IR- P 01/2019 Protokół otwarcia ofert - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne
28.02.2019 11:04 IR- P 02/2019 Protokół otwarcia ofert - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe
27.02.2019 11:39 IR.271.1.2019 Protokół otwarcia ofert - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów ppoż., zapewnienie bezpieczeństwa w budynku - dostawa i zabudowa agregatu prądotwórczego SZR 40 kVA na potrzeby zasilania rezerwowego budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w formule zaprojektuj i wybuduj
27.02.2019 11:15 IR- P 03/2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice
26.02.2019 13:58 IR.271.20.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Rowerem po żelaznym szlaku
19.02.2019 10:56 IR- P 02/2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe
19.02.2019 10:55 IR- P 01/2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne
15.02.2019 15:28 GPP/3331/01/19 GPP - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
06.02.2019 15:14 GPP/3331/01/19 GPP - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadań nr 1,7,9,11 - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
06.02.2019 15:04 GPP/3331/01/19 GPP - Informacja o wyborze oferty - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
06.02.2019 13:36 IR.271.1.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów ppoż., zapewnienie bezpieczeństwa w budynku - dostawa i zabudowa agregatu prądotwórczego SZR 40 kVA na potrzeby zasilania rezerwowego budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w formule zaprojektuj i wybuduj
01.02.2019 14:40 GPP/3331/01/19 GPP - Informacja z otwarcia ofert - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
01.02.2019 13:53 IR.271.20.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Rowerem po żelaznym szlaku
24.01.2019 13:53 GPP/3331/01/19 GPP - Ogłoszenie o zmówieniu - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
14.01.2019 14:11 Harmonogram Planowanych Przetargów w 2019 r.
14.01.2019 12:17 GZWiK Harmonogram Planowanych Przetargów w 2019 r.
11.01.2019 11:54 IR.271.20.2018 Protokół otwarcia ofert - Rowerem po żelaznym szlaku
27.12.2018 12:28 IR.271.20.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Rowerem po żelaznym szlaku
18.12.2018 12:23 IR.271.20.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Rowerem po żelaznym szlaku
17.12.2018 12:15 IR- P 13/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna