Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2018 10:53 IR.271.10.2018 Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej
30.05.2018 10:39 IR.271.9.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
30.05.2018 09:30 IR.271.8.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych
28.05.2018 12:45 IR.271.8.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych
28.05.2018 11:58 IR- P 07/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Zebrzydowicach – „Ośrodek Zdrowia”"
25.05.2018 11:53 IR.271.7.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice"
24.05.2018 15:13 IR.271.9.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
23.05.2018 12:55 IR- P 07/2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Zebrzydowicach – „Ośrodek Zdrowia”"
23.05.2018 08:35 IR- P 06/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Nasadzenia i pielęgnacja krzewów i bylin ozdobnych o niskim wzroście na terenie parkingu w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej"
21.05.2018 13:30 IR- P 07/2018 Protokół otwarcia ofert - "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Zebrzydowicach – „Ośrodek Zdrowia”"
21.05.2018 10:55 IR- P 06/2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Nasadzenia i pielęgnacja krzewów i bylin ozdobnych o niskim wzroście na terenie parkingu w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej"
18.05.2018 10:32 IR- P 06/2018 Protokół otwarcia ofert - "Nasadzenia i pielęgnacja krzewów i bylin ozdobnych o niskim wzroście na terenie parkingu w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej"
16.05.2018 13:27 IR.271.8.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych
10.05.2018 14:31 IR- P 07/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Zebrzydowicach - "Ośrodek Zdrowia"
10.05.2018 13:58 IR- P 06/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Nasadzenia i pielęgnacja krzewów i bylin ozdobnych o niskim wzroście na terenie parkingu w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej.
10.05.2018 10:57 IR- P 05/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu pn. "Bezpieczni na granicy" dla Gminy Zebrzydowice"
09.05.2018 14:36 IR.271.7.2018 Protokół otwarcia ofert - "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice"
08.05.2018 13:01 IR- P 05/2018 Protokół otwarcia ofert - "Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu pn. "Bezpieczni na granicy" dla Gminy Zebrzydowice"
07.05.2018 12:17 GZWiK NR 3/2018 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody"
27.04.2018 10:57 IR- P 05/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu pn. "Bezpieczni na granicy" dla Gminy Zebrzydowice

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna