Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.06.2018 10:29 GZWiK NR 4/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice
26.06.2018 10:10 IR- P 09/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Remont pomieszczeń WC w budynku "B" cz. 1 w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach - etap I"
26.06.2018 09:16 IR.271.8.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych"
25.06.2018 12:24 IR.271.11.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych: ul. Wodnej w Kończycach Małych i ul. Stromej w Zebrzydowicach
22.06.2018 12:26 IR- P 09/2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Remont pomieszczeń WC w budynku "B" cz. 1 w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach - etap I"
21.06.2018 15:30 GZWiK NR 4/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice
19.06.2018 11:16 IR- P 09/2018 Protokół otwarcia ofert - "Remont pomieszczeń WC w budynku "B" cz. 1 w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach - etap I"
19.06.2018 11:07 IR.271.8.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych"
18.06.2018 10:59 IR.271.10.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej"
14.06.2018 12:32 IR.271.9.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
14.06.2018 12:14 IR- P 08/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Rozbudowa OSP w Kończycach Małych – przebudowa sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej"
13.06.2018 12:10 IR- P 08/2018 Protokół otwarcia ofert - "Rozbudowa OSP w Kończycach Małych – przebudowa sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej"
11.06.2018 14:00 IR.271.9.2018 Protokół otwarcia ofert - "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
11.06.2018 13:33 IR- P 09/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont pomieszczeń WC w budynku "B" cz. 1 w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach - etap I
08.06.2018 11:26 IR.271.8.2018 Protokół otwarcia ofert - "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych"
04.06.2018 10:00 IR- P 08/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa OSP w Kończycach Małych - przebudowa sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
04.06.2018 09:23 IR.271.7.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice"
01.06.2018 10:53 IR.271.10.2018 Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej
30.05.2018 10:39 IR.271.9.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
30.05.2018 09:30 IR.271.8.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna