Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.08.2018 14:18 IR.271.15.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Razem przeciw powodzi
28.08.2018 13:21 IR.271.15.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Razem przeciw powodzi
28.08.2018 12:47 IR- P 11/2018 Protokół otwarcia ofert - "Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej - wariant rozszerzony 1 obiekt"
21.08.2018 10:32 IR.271.14.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych : ul. Wodnej w Kończycach Małych i ul. Stromej w Zebrzydowicach"
20.08.2018 11:07 IR- P 11/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej - wariant rozszerzony 1 obiekt
17.08.2018 12:03 GZWiK NR 7/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
17.08.2018 09:00 IR.271.6.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach"
17.08.2018 08:48 IR- P 10/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej – wariant rozszerzony 1 obiekt"
16.08.2018 14:22 GZWiK NR 6/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu
14.08.2018 12:42 GZWiK NR 5/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza
13.08.2018 16:47 IR.271.14.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych : ul. Wodnej w Kończycach Małych i ul. Stromej w Zebrzydowicach"
09.08.2018 14:11 IR- P 10/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej – wariant rozszerzony 1 obiekt
09.08.2018 11:03 IR.271.6.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach"
08.08.2018 09:38 IR.271.13.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2628S - ul. Granicznej w Kończycach Małych"
07.08.2018 12:13 IR.271.12.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
06.08.2018 14:05 IR.271.13.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2628S - ul. Granicznej w Kończycach Małych"
06.08.2018 10:34 GZWiK NR 4/2018 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"
02.08.2018 12:44 IR.271.14.2018 Protokół otwarcia ofert - "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych : ul. Wodnej w Kończycach Małych i ul. Stromej w Zebrzydowicach"
26.07.2018 16:47 GZWiK NR 4/2018 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"
19.07.2018 16:08 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna