Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2020 10:18 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
29.05.2020 13:01 GZWiK NR 03/2020 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki - UNIEWAŻNIENIE
29.05.2020 10:07 GZWiK NR 03/2020 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
22.05.2020 13:30 IR.271.2.2020 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
21.05.2020 14:28 GZWiK NR 03/2020 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
19.05.2020 14:08 IR.271.2.2020 Informacja o otwarciu ofert w dniu 22.05.2020 - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
19.05.2020 13:51 GZWiK NR 03/2020 GZWiK - Informacja o otwarciu ofert w dniu 21.05.2020 r. - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
06.05.2020 12:43 GZWiK NR 03/2020 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
04.05.2020 12:37 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
10.04.2020 11:31 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
31.03.2020 16:46 GZWiK NR 02/2020 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki - UNIEWAŻNIENIE
31.03.2020 16:37 GZWiK NR 02/2020 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
27.03.2020 11:33 IR.271.1.2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
27.03.2020 11:21 IR- P 04/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe
27.03.2020 11:19 IR- P 03/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne
27.03.2020 11:09 IR- P 02/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Remont chodnika na cmentarzu komunalnym „Pod Lipkami” w Kaczycach
27.03.2020 10:19 P GZWiK 02/2020 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Zakup minikoparki
24.03.2020 14:20 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
20.03.2020 12:28 P GZWiK 02/2020 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Zakup minikoparki
20.03.2020 10:31 IR- P 04/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna