Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2020 10:20 IR- P 07/2020 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Zakup laptopów na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zebrzydowicach
01.10.2020 11:19 IR.271.7.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenie odwodnień przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice - etap III
24.09.2020 10:56 IR.271.5.2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych
23.09.2020 10:37 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Budowa terenowej siłowni zewnętrznej przy remizie OSP w Marklowicach Górnych – dostawa i montaż huśtawki bocianie gniazdo
21.09.2020 14:17 GZWiK NR 05/2020 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i ks. A. Janusza w Zebrzydowicach
18.09.2020 13:19 IR.271.6.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
17.09.2020 13:49 IR.271.4.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Odtworzenie odwodnień przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice - etap II
14.09.2020 12:28 GZWiK NR 04/2020 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
10.09.2020 13:36 Zapytanie ofertowe na budowę terenowej siłowni zewnętrznej przy remizie OSP w Marklowicach Górnych - dostawa i montaż huśtawki bocianie gniazdo
10.09.2020 11:14 IR- P 06/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej ul. Zagrodowej w Kończycach Małych - II etap
08.09.2020 12:46 IR.271.4.2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Odtworzenie odwodnień przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice - etap II
08.09.2020 12:28 IR- P 07/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Zakup laptopów na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zebrzydowicach
04.09.2020 12:08 IR- P 07/2020 Protokół otwarcia ofert - Zakup laptopów na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zebrzydowicach
03.09.2020 15:39 IR.271.5.2020 Protokół otwarcia ofert - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Zebrzydowice i Jej Jednostek Organizacyjnych
03.09.2020 11:44 IR- P 06/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej ul. Zagrodowej w Kończycach Małych - II etap
02.09.2020 09:40 GZWiK NR 04/2020 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
31.08.2020 16:34 IR.271.5.2020 Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Zebrzydowice i Jej Jednostek Organizacyjnych
27.08.2020 16:03 IR- P 07/2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup laptopów na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zebrzydowicach
26.08.2020 13:03 IR- P 06/2020 Protokół otwarcia ofert - Wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej ul. Zagrodowej w Kończycach Małych - II etap
20.08.2020 14:42 IR.271.5.2020 Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Zebrzydowice i Jej Jednostek Organizacyjnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna