Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.03.2019 12:22 IR.271.3.2019 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Zebrzydowicach - II etap
21.03.2019 15:26 GPP/3331/02/19 GPP - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 2 - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
21.03.2019 15:14 GPP/3331/02/19 GPP - Informacja z otwarcia ofert - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
19.03.2019 13:33 IR.271.1.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów ppoż., zapewnienie bezpieczeństwa w budynku - dostawa i zabudowa agregatu prądotwórczego SZR 40 kVA na potrzeby zasilania rezerwowego budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w formule zaprojektuj i wybuduj
18.03.2019 11:52 P GZWiK 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej
15.03.2019 09:08 IR- P 04/2019 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 2628S – ul. Zagrodowej w Kończycach Małych
14.03.2019 12:56 IR.271.2.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Morcinka w Kaczycach
14.03.2019 12:50 IR- P 04/2019 Protokół otwarcia ofert - Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 2628S – ul. Zagrodowej w Kończycach Małych
13.03.2019 12:55 GPP/3331/02/19 GPP - Ogłoszenie o zmówieniu - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
13.03.2019 11:09 IR- P 03/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice
12.03.2019 11:52 IR.271.1.2019 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów ppoż., zapewnienie bezpieczeństwa w budynku - dostawa i zabudowa agregatu prądotwórczego SZR 40 kVA na potrzeby zasilania rezerwowego budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w formule zaprojektuj i wybuduj
11.03.2019 10:47 IR- P 01/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne
11.03.2019 10:45 IR- P 02/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe
08.03.2019 11:32 IR- P 03/2019 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice
07.03.2019 11:47 IR- P 03/2019 Protokół otwarcia ofert - Wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice
07.03.2019 11:15 IR.271.4.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
06.03.2019 13:17 IR.271.3.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Zebrzydowicach - II etap
05.03.2019 13:06 IR- P 04/2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 2628S – ul. Zagrodowej w Kończycach Małych
05.03.2019 12:22 IR- P 01/2019 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne
05.03.2019 12:06 IR- P 02/2019 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna