Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.08.2018 14:11 IR- P 10/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej – wariant rozszerzony 1 obiekt
09.08.2018 11:03 IR.271.6.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach"
08.08.2018 09:38 IR.271.13.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2628S - ul. Granicznej w Kończycach Małych"
07.08.2018 12:13 IR.271.12.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
06.08.2018 14:05 IR.271.13.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2628S - ul. Granicznej w Kończycach Małych"
06.08.2018 10:34 GZWiK NR 4/2018 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"
02.08.2018 12:44 IR.271.14.2018 Protokół otwarcia ofert - "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych : ul. Wodnej w Kończycach Małych i ul. Stromej w Zebrzydowicach"
26.07.2018 16:47 GZWiK NR 4/2018 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"
19.07.2018 16:08 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem
19.07.2018 14:01 IR.271.6.2018 Protokół otwarcia ofert - "Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach"
17.07.2018 10:13 IR.271.14.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych: ul. Wodnej w Kończycach Małych i ul. Stromej w Zebrzydowicach
16.07.2018 12:03 IR.271.11.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych: ul. Wodnej w Kończycach Małych i ul. Stromej w Zebrzydowicach"
16.07.2018 11:55 IR.271.13.2018 Protokół otwarcia ofert - "Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2628S - ul. Granicznej w Kończycach Małych"
13.07.2018 11:27 IR.271.12.2018 Protokół otwarcia ofert - "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
12.07.2018 14:02 GZWiK NR 4/2018 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice
12.07.2018 12:03 IR.271.11.2018 Protokół otwarcia ofert - "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych: ul. Wodnej w Kończycach Małych i ul. Stromej w Zebrzydowicach"
10.07.2018 12:05 IR.271.09.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice" - UNIEWAŻNIENIE
09.07.2018 12:33 IR.271.10.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej" - UNIEWAŻNIENIE
03.07.2018 12:29 GZWiK NR 4/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice
02.07.2018 11:37 IR.271.6.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna