Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2018 12:38 GZWiK NR 8/2018 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"
09.10.2018 09:06 IR.271.17.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Odtworzenia odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
08.10.2018 12:05 IR.271.19.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (+ SIWZ z załącznik nr 4 - wersja z dnia 08.10.2018 r.) - Rozbudowa budynku OSP w Kończycach Małych - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców
08.10.2018 12:00 IR.271.18.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
05.10.2018 12:39 IR.271.11.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych: ul. Wodnej w Kończycach Małych i ul. Stromej w Zebrzydowicach" - UNIEWAŻNIENIE
05.10.2018 12:31 IR.271.12.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice" - UNIEWAŻNIENIE
04.10.2018 12:32 GZWiK NR 9/2018 GZWiK - Protokół z otwarcia ofert - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
03.10.2018 14:35 IR.042.06.10.2018 Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu pamięci dla seniorów
03.10.2018 14:18 IR.042.06.10.2018 Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia zajęć pn. "Ćwiczenie i rozwój pamięci seniora"
03.10.2018 14:03 GZWiK NR 8/2018 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"
03.10.2018 14:00 IR.271.18.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
01.10.2018 14:34 IR.271.17.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odtworzenia odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
01.10.2018 13:42 IR.271.19.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa budynku OSP w Kończycach Małych - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców
27.09.2018 09:27 IR.271.15.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Razem przeciw powodzi
26.09.2018 13:13 GZWiK NR 9/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
25.09.2018 11:07 GZWiK NR 8/2018 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza
24.09.2018 14:11 IR.271.17.2018 Protokół otwarcia ofert - Odtworzenia odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
21.09.2018 10:26 IR.271.18.2018 Protokół otwarcia ofert - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
21.09.2018 09:53 IR.271.15.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Razem przeciw powodzi
20.09.2018 14:55 IR.271.16.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna