Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.04.2019 11:28 IR.271.7.2019 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej ul. Morcinka w Kaczycach
12.04.2019 11:15 IR.271.5.2019 Protokół otwarcia ofert - Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Lipowej w Marklowicach Górnych
11.04.2019 11:30 IR.271.6.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż., zapewnienie bezpieczeństwa w budynku - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na Dostosowanie bocznej klatki schodowej do wymogów ppoż. zgodnie z ekspertyzą techniczną - UNIEWAŻNIENIE
10.04.2019 14:00 IR.271.6.2019 Protokół otwarcia ofert - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż., zapewnienie bezpieczeństwa w budynku - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na Dostosowanie bocznej klatki schodowej do wymogów ppoż. zgodnie z ekspertyzą techniczną
10.04.2019 09:24 IR.271.4.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
09.04.2019 11:46 IR.271.7.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Morcinka w Kaczycach
09.04.2019 11:08 IR.271.3.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Zebrzydowicach - II etap
05.04.2019 13:22 GPP/3331/02/19 GPP - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
05.04.2019 11:15 IR.271.2.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej ul. Morcinka w Kaczycach - UNIEWAŻNIENIE
04.04.2019 10:08 P GZWiK 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej
03.04.2019 13:16 IR.271.2.2019 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej ul. Morcinka w Kaczycach
03.04.2019 11:35 IR.271.4.2019 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
01.04.2019 13:42 IR.271.3.2019 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Zebrzydowicach - II etap
29.03.2019 14:48 GPP/3331/02/19 GPP - Informacja o wyborze oferty - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
29.03.2019 10:33 IR.271.6.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż., zapewnienie bezpieczeństwa w budynku - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na Dostosowanie bocznej klatki schodowej do wymogów ppoż. zgodnie z ekspertyzą techniczną
28.03.2019 14:37 IR.271.5.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Lipowej w Marklowicach Górnych
28.03.2019 13:10 P GZWiK 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej
28.03.2019 11:43 P GZWiK 01/2019 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej
26.03.2019 12:56 IR.271.4.2019 Protokół otwarcia ofert - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
26.03.2019 09:08 IR- P 04/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 2628S – ul. Zagrodowej w Kończycach Małych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna