Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2023 12:48 IR-P 8/2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę - SUW ul. Myśliwska w Kończycach Małych - wymiana szaf sterujących 1 i 2
16.06.2023 12:35 IR.271.10.2023 Ogłoszenie o wyborze oferty - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
14.06.2023 13:49 IR.271.8.2023 Ogłoszenie o wyborze oferty - Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012" przy szkole Podstawowej przy ul. Kochanowskiego 55 w Zebrzydowicach
12.06.2023 15:26 IR.271.6.2023 Ogłoszenie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Marklowicach Górnych
07.06.2023 15:14 IR.271.10.2023 Protokół otwarcia ofert - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
07.06.2023 13:38 IR.271.12.2023 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zebrzydowice do placówek oświatowych
06.06.2023 12:05 IR.271.11.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice – II etap – naprawa przepustu w ciągu ul. Świtezianki w Kończycach Małych
30.05.2023 13:07 IR.271.10.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
29.05.2023 13:01 IR.271.7.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice - II etap - naprawa przepustu w ciągu ul. Świtezianki w Kończycach Małych
29.05.2023 11:44 IR-P 8/2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę - SUW ul. Myśliwska w Kończycach Małych - wymiana szaf sterujących 1 i 2
26.05.2023 12:36 IR.271.8.2023 Protokół otwarcia ofert - Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012" przy szkole Podstawowej przy ul. Kochanowskiego 55 w Zebrzydowicach
26.05.2023 11:38 IR.271.9.2023 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kończyce Małe, Gmina Zebrzydowice
26.05.2023 11:31 IR-P 7/2023 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Remont ścieżki rowerowej łączącej ul. A. Janusza z ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach - I etap
26.05.2023 10:59 IR.271.7.2023 Protokół otwarcia ofert - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice - II etap - naprawa przepustu w ciągu ul. Świtezianki w Kończycach Małych
25.05.2023 11:52 IR.271.6.2023 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Marklowicach Górnych
22.05.2023 13:16 IR-P 7/2023 Ogłoszenie o wyborze oferty - Remont ścieżki rowerowej łączącej ul. A. Janusza z ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach - I etap
19.05.2023 12:19 IR-P 7/2023 Protokół otwarcia ofert - Remont ścieżki rowerowej łączącej ul. A. Janusza z ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach - I etap
17.05.2023 12:34 IR.271.5.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
15.05.2023 12:48 IR-P 8/2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę - SUW ul. Myśliwska w Kończycach Małych - wymiana szaf sterujących 1 i 2
11.05.2023 16:10 IR- P 6/2023 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę – SUW ul. Myśliwska w Kończycach Małych – wymiana szaf sterujących 1 i 2

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna