Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.03.2022 12:40 IR.271.1.2022 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
04.03.2022 11:38 IR- P 4/2022 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczycach
03.03.2022 14:50 IR.271.2.2022 Protokół otwarcia ofert - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
03.03.2022 14:12 IR-P 3/2022 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe
03.03.2022 14:00 IR-P 2/2022 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne
24.02.2022 12:46 IR-P 3/2022 Protokół otwarcia ofert - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe
24.02.2022 12:40 IR-P 2/2022 Protokół otwarcia ofert - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne
18.02.2022 11:29 IR.271.1.2022 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
18.02.2022 10:16 IR-P 4/2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczycach
17.02.2022 12:40 IR-P 3/2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe
17.02.2022 12:38 IR-P 2/2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne
15.02.2022 11:58 IR.271.2.2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
03.02.2022 12:34 IR.271.1.2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
03.02.2022 12:14 IR-P 1/2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej ul. Chabrowej w Zebrzydowicach- III etap
26.01.2022 12:20 IR-P 1/2022 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej ul. Chabrowej w Zebrzydowicach- III etap
19.01.2022 12:54 IR-P 1/2022 Protokół otwarcia ofert - Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej ul. Chabrowej w Zebrzydowicach- III etap
11.01.2022 13:40 IR-P 1/2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej ul. Chabrowej w Zebrzydowicach- III etap
05.01.2022 14:23 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
13.12.2021 11:21 IR - P 16/2021 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2022
08.12.2021 10:16 IR-P 13/2021 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna