Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2018 13:13 GZWiK NR 9/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
25.09.2018 11:07 GZWiK NR 8/2018 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza
24.09.2018 14:11 IR.271.17.2018 Protokół otwarcia ofert - Odtworzenia odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
21.09.2018 10:26 IR.271.18.2018 Protokół otwarcia ofert - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
21.09.2018 09:53 IR.271.15.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Razem przeciw powodzi
20.09.2018 14:55 IR.271.16.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
18.09.2018 10:12 GZWiK NR 6/2018 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu"
18.09.2018 09:42 GZWiK NR 7/2018 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria" - UNIEWAŻNIENIE
14.09.2018 13:31 IR.271.15.2018 Protokół otwarcia ofert - Razem przeciw powodzi
13.09.2018 13:21 GZWiK NR 9/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
13.09.2018 12:27 GZWiK NR 7/2018 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria"
13.09.2018 12:19 GZWiK NR 7/2018 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
12.09.2018 10:51 GZWiK NR 6/2018 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu"
06.09.2018 15:25 GZWiK NR 8/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza
06.09.2018 14:35 IR.271.17.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenia odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
06.09.2018 10:08 GZWiK NR 7/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
05.09.2018 14:27 IR.271.18.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
05.09.2018 11:58 GZWiK NR 8/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza
04.09.2018 13:31 IR.271.15.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Razem przeciw powodzi
03.09.2018 14:14 IR.271.15.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Razem przeciw powodzi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna