Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2018 11:58 GZWiK NR 8/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza
04.09.2018 13:31 IR.271.15.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Razem przeciw powodzi
03.09.2018 14:14 IR.271.15.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Razem przeciw powodzi
03.09.2018 12:39 GZWiK NR 7/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
03.09.2018 11:22 GZWiK NR 6/2018 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu
03.09.2018 08:35 IR- P 11/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej - wariant rozszerzony 1 obiekt"
31.08.2018 11:19 IR- P 11/2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej - wariant rozszerzony 1 obiekt"
31.08.2018 09:09 GZWiK NR 5/2018 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza" - UNIEWAŻNIENIE
31.08.2018 08:41 GZWiK NR 5/2018 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"
30.08.2018 14:18 IR.271.15.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Razem przeciw powodzi
28.08.2018 13:21 IR.271.15.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Razem przeciw powodzi
28.08.2018 12:47 IR- P 11/2018 Protokół otwarcia ofert - "Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej - wariant rozszerzony 1 obiekt"
21.08.2018 10:32 IR.271.14.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych : ul. Wodnej w Kończycach Małych i ul. Stromej w Zebrzydowicach"
20.08.2018 11:07 IR- P 11/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej - wariant rozszerzony 1 obiekt
17.08.2018 12:03 GZWiK NR 7/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
17.08.2018 09:00 IR.271.6.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach"
17.08.2018 08:48 IR- P 10/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej – wariant rozszerzony 1 obiekt"
16.08.2018 14:22 GZWiK NR 6/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu
14.08.2018 12:42 GZWiK NR 5/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza
13.08.2018 16:47 IR.271.14.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych : ul. Wodnej w Kończycach Małych i ul. Stromej w Zebrzydowicach"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna