Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.07.2023 14:12 IR.271.14.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
24.07.2023 14:26 IR-P 10/2023 Ogłoszenie o wyborze oferty - Zakup sprzętu dla OSP Gminy Zebrzydowice w związku z poniesionymi stratami w pożarze odpadów 24/25.06.2023 w Kaczycach
24.07.2023 14:17 IR-P 9/2023 Ogłoszenie o wyborze oferty - Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę – SUW ul. Myśliwska w Kończycach Małych – wymiana szaf sterujących 1 i 2
21.07.2023 12:51 IR.271.13.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – miejsc odpoczynku rodzinnego – w Gminie Zebrzydowice – w zakresie zagospodarowania terenu wokół tężni w Zebrzydowicach
21.07.2023 12:38 IR-P 10/2023 Protokół otwarcia ofert - Zakup sprzętu dla OSP Gminy Zebrzydowice w związku z poniesionymi stratami w pożarze odpadów 24/25.06.2023 w Kaczycach
21.07.2023 12:20 IR-P 9/2023 Protokół otwarcia ofert - Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę – SUW ul. Myśliwska w Kończycach Małych – wymiana szaf sterujących 1 i 2
18.07.2023 12:44 IR.271.9.2023 Ogłoszenie o wyborze oferty - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kończyce Małe, Gmina Zebrzydowice
17.07.2023 13:56 IR.271.12.2023 Ogłoszenie o wyborze oferty - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zebrzydowice do placówek oświatowych
13.07.2023 14:10 IR-P 10/2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup sprzętu dla OSP Gminy Zebrzydowice w związku z poniesionymi stratami w pożarze odpadów 24/25.06.2023 w Kaczycach
11.07.2023 13:31 IR.271.11.2023 Ogłoszenie o wyborze oferty - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice – II etap – naprawa przepustu w ciągu ul. Świtezianki w Kończycach Małych
07.07.2023 12:49 IR.271.9.2023 Protokół otwarcia ofert - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kończyce Małe, Gmina Zebrzydowice
06.07.2023 11:53 IR.271.8.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012" przy szkole Podstawowej przy ul. Kochanowskiego 55 w Zebrzydowicach
06.07.2023 11:46 IR.271.10.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
05.07.2023 14:48 IR-P 9/2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę - SUW ul. Myśliwska w Kończycach Małych - wymiana szaf sterujących 1 i 2
04.07.2023 14:05 IR-P 8/2023 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę – SUW ul. Myśliwska w Kończycach Małych – wymiana szaf sterujących 1 i 2
23.06.2023 12:58 IR-P 8/2023 Protokół otwarcia ofert - Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę - SUW ul. Myśliwska w Kończycach Małych - wymiana szaf sterujących 1 i 2
22.06.2023 15:08 IR.271.12.2023 Protokół otwarcia ofert - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zebrzydowice do placówek oświatowych
22.06.2023 15:04 IR.271.11.2023 Protokół otwarcia ofert - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice – II etap – naprawa przepustu w ciągu ul. Świtezianki w Kończycach Małych
22.06.2023 11:02 IR.271.6.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Marklowicach Górnych
21.06.2023 12:05 IR.271.9.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kończyce Małe, Gmina Zebrzydowice

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna