Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2018 14:00 IR- P 13/2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
13.12.2018 13:58 IR- P 13/2018 Protokół otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
11.12.2018 09:03 IR- P 12/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2019
06.12.2018 15:41 IR- P 12/2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2019
06.12.2018 09:37 IR.271.16.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
05.12.2018 12:24 IR- P 12/2018 Protokół otwarcia ofert - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2019
04.12.2018 14:11 IR- P 13/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
04.12.2018 12:10 GZWiK NR 10/2018 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki, Miodowej, Korczaka, w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, ks. A. Janusza, Zamkowej, Dworcowej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej
26.11.2018 12:41 IR- P 12/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2019.
22.11.2018 11:41 GZWiK NR 10/2018 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki, Miodowej, Korczaka, w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, ks. A. Janusza, Zamkowej, Dworcowej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej
19.11.2018 13:45 IR.271.16.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
08.11.2018 15:02 GZWiK NR 10/2018 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki, Miodowej, Korczaka w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, ks. A. Janusza, Zamkowej, Dworcowej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej
07.11.2018 13:42 IR.042.06.10.6.2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów promocyjnych
07.11.2018 12:31 IR.271.19.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Rozbudowa budynku OSP w Kończycach Małych – zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców - UNIEWAŻNIENIE
07.11.2018 09:39 IR.271.19.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Rozbudowa budynku OSP w Kończycach Małych – zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców
31.10.2018 13:02 IR.271.16.2018 Protokół otwarcia ofert - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
22.10.2018 14:06 IR.271.19.2018 Protokół otwarcia ofert - Rozbudowa budynku OSP w Kończycach Małych – zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców
17.10.2018 11:38 GZWiK NR 10/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki, Miodowej, Korczaka w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, Ks. A. Janusza, Zamkowej, Dworcowej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej
17.10.2018 09:17 GZWiK NR 9/2018 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
11.10.2018 15:16 GZWiK NR 9/2018 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna