Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.08.2019 09:01 IR.271.10.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej ul. Jaśminowej w Kończycach Małych - II etap
05.08.2019 13:14 IR.271.10.2019 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej ul. Jaśminowej w Kończycach Małych - II etap
16.07.2019 13:26 IR.271.10.2019 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej ul. Jaśminowej w Kończycach Małych - II etap
10.07.2019 14:14 GPP/3331/03/19 GPP - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
02.07.2019 13:48 GPP/3331/03/19 GPP - Informacja o wyborze oferty - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
02.07.2019 12:15 IR.271.9.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż., zapewnienie bezpieczeństwa w budynku - dostosowanie bocznej klatki schodowej do wymogów ppoż. zgodnie z ekspertyzą techniczną - UNIEWAŻNIENIE
01.07.2019 12:34 IR.271.9.2019 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż., zapewnienie bezpieczeństwa w budynku - dostosowanie bocznej klatki schodowej do wymogów ppoż. zgodnie z ekspertyza techniczną
01.07.2019 11:47 IR.271.10.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Jaśminowej w Kończycach Małych - II etap
27.06.2019 11:18 IR.271.9.2019 Protokół otwarcia ofert - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż., zapewnienie bezpieczeństwa w budynku - dostosowanie bocznej klatki schodowej do wymogów ppoż. zgodnie z ekspertyza techniczną
25.06.2019 10:13 IR.271.8.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej ul. Bławatkowej w Kończycach Małych
24.06.2019 14:42 GPP/3331/03/19 GPP - Informacja z otwarcia ofert - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
24.06.2019 14:42 GPP/3331/03/19 GPP - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 2 - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
14.06.2019 14:45 GPP/3331/03/19 GPP - Ogłoszenie o zmówieniu - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
14.06.2019 09:09 IR.271.8.2019 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej ul. Bławatkowej w Kończycach Małych
27.05.2019 13:04 IR.271.9.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż., zapewnienie bezpieczeństwa w budynku - dostosowanie bocznej klatki schodowej do wymogów ppoż. zgodnie z ekspertyza techniczną
14.05.2019 11:31 IR.271.7.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej ul. Morcinka w Kaczycach
13.05.2019 10:13 IR.271.8.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Bławatkowej w Kończycach Małych
07.05.2019 13:32 IR.271.7.2019 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej ul. Morcinka w Kaczycach
06.05.2019 12:08 IR.271.5.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Lipowej w Marklowicach Górnych
24.04.2019 11:47 IR.271.5.2019 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Lipowej w Marklowicach Górnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna