Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2020 11:21 IR- P 04/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe
27.03.2020 11:19 IR- P 03/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne
27.03.2020 11:09 IR- P 02/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Remont chodnika na cmentarzu komunalnym „Pod Lipkami” w Kaczycach
27.03.2020 10:19 P GZWiK 02/2020 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Zakup minikoparki
24.03.2020 14:20 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
20.03.2020 12:28 P GZWiK 02/2020 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Zakup minikoparki
20.03.2020 10:31 IR- P 04/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe
20.03.2020 10:00 IR- P 03/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne
20.03.2020 09:47 IR- P 02/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Remont chodnika na cmentarzu komunalnym „Pod Lipkami” w Kaczycach
17.03.2020 13:18 GZWiK NR 02/2020 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
17.03.2020 13:02 IR- P 04/2020 Protokół otwarcia ofert - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe
17.03.2020 12:46 IR- P 03/2020 Protokół otwarcia ofert - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne
16.03.2020 13:09 IR- P 02/2020 Protokół otwarcia ofert - Remont chodnika na cmentarzu komunalnym „Pod Lipkami” w Kaczycach
12.03.2020 15:12 IR.271.1.2020 Protokół otwarcia ofert - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
11.03.2020 12:19 P GZWiK 02/2020 GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. - Zakup minikoparki
10.03.2020 12:01 P GZWiK 01/2020 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Zakup minikoparki
10.03.2020 11:01 IR- P 02/2020 Informacja o zmianie przedmiaru w postępowaniu - Remont chodnika na cmentarzu komunalnym „Pod Lipkami” w Kaczycach
09.03.2020 12:11 P GZWiK 01/2020 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Zakup minikoparki
06.03.2020 12:03 IR- P 04/2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe
06.03.2020 11:33 IR- P 03/2020 Ogłoszenie o zamówieniu -Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna