Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2023 13:19 IR.271.19.2023 Protokół otwarcia ofert - Wykonanie prac związanych z akcją zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Zebrzydowice i Marklowice Górne w Gminy Zebrzydowice
15.09.2023 13:15 IR.271.17.2023 Protokół otwarcia ofert - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
15.09.2023 13:11 IR.271.16.2023 Protokół otwarcia ofert - Wykonanie prac związanych z akcją zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Kończyce Małe i Kaczyce w Gminy Zebrzydowice
15.09.2023 10:34 IR.271.15.2023 Ogłoszenie o wyborze oferty - Kompleksowe ubezpieczenia dla Gminy Zebrzydowice na lata 2023-2025
15.09.2023 09:02 IR.271.14.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
06.09.2023 14:11 IR.271.19.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie prac związanych z akcją zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Zebrzydowice i Marklowice Górne w Gminy Zebrzydowice
06.09.2023 14:07 IR.271.16.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie prac związanych z akcją zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Kończyce Małe i Kaczyce w Gminy Zebrzydowice
04.09.2023 13:21 IR.271.18.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – miejsc odpoczynku rodzinnego – w Gminie Zebrzydowice
01.09.2023 13:28 IR.271.14.2023 Ogłoszenie o wyborze oferty - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
01.09.2023 12:00 IR.271.15.2023 Protokół otwarcia ofert - Kompleksowe ubezpieczenia dla Gminy Zebrzydowice na lata 2023-2025
30.08.2023 13:51 IR.271.17.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
11.08.2023 09:49 IR.271.13.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – miejsc odpoczynku rodzinnego – w Gminie Zebrzydowice – w zakresie zagospodarowania terenu wokół tężni w Zebrzydowicach
10.08.2023 15:10 IR.271.15.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowe ubezpieczenia dla Gminy Zebrzydowice na lata 2023-2025
10.08.2023 14:50 IR.271.14.2023 Protokół otwarcia ofert - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
10.08.2023 14:27 IR.271.13.2023 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – miejsc odpoczynku rodzinnego – w Gminie Zebrzydowice – w zakresie zagospodarowania terenu wokół tężni w Zebrzydowicach
31.07.2023 09:41 IR-P 9/2023 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę – SUW ul. Myśliwska w Kończycach Małych – wymiana szaf sterujących 1 i 2
28.07.2023 12:17 IR-P 10/2023 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Zakup sprzętu dla OSP Gminy Zebrzydowice w związku z poniesionymi stratami w pożarze odpadów 24/25.06.2023 w Kaczycach
27.07.2023 14:24 IR.271.9.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kończyce Małe, Gmina Zebrzydowice
27.07.2023 12:10 IR.271.12.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zebrzydowice do placówek oświatowych
26.07.2023 10:55 IR.271.11.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice – II etap – naprawa przepustu w ciągu ul. Świtezianki w Kończycach Małych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna