Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.05.2022 11:17 IR-P 10/2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Dostawa zasuw
23.05.2022 12:47 IR-P 10/2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Dostawa zasuw
23.05.2022 12:38 IR-P 9/2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Zakup i montaż zestawu hydroforowego na SUW Myśliwska w Kończycach Małych
20.05.2022 13:13 IR.271.5.2022 Protokół otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w Zebrzydowicach
20.05.2022 13:02 IR-P 9/2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Zakup i montaż zestawu hydroforowego na SUW Myśliwska w Kończycach Małych
17.05.2022 12:09 IR-P 10/2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa zasuw
17.05.2022 12:07 IR-P 9/2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i montaż zestawu hydroforowego na SUW Myśliwska w Kończycach Małych
12.05.2022 12:30 IR.271.4.2022 Protokół otwarcia ofert - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż.
12.05.2022 11:52 IR-P 8/2022 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczycach
11.05.2022 11:39 IR.271.5.2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w Zebrzydowicach
11.05.2022 10:58 IR-Z 10/2022 Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Zebrzydowice zgodnie z wytycznymi Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina
11.05.2022 10:13 IR.271.3.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice
05.05.2022 09:08 IR.271.4.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż
28.04.2022 12:34 IR- P 7/2022 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Projekt i budowa wiaty pełniącej funkcję kulturalną i rekreacyjną przy boisku sportowym w Kończycach Małych
27.04.2022 12:17 IR-P 8/2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczycach
26.04.2022 11:18 IR.271.3.2022 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice
21.04.2022 12:20 IR- P 7/2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Projekt i budowa wiaty pełniącej funkcję kulturalną i rekreacyjną przy boisku sportowym w Kończycach Małych
14.04.2022 11:18 IR.271.4.2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż
08.04.2022 13:53 IR.271.3.2022 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice”
04.04.2022 09:18 IR-P 5/2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Zebrzydowicach i Kończycach Małych

1 2 3 4 5 6 następna