Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2024 13:38 IR.271.2.2024 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż. – Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku
19.02.2024 12:17 IR-P 1/2024 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa miejsc postojowych przy ul. Tuwima w Kaczycach
16.02.2024 09:06 IR.271.1.2024 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych. Zadanie 3 modernizacja budynku komunalnego w Zebrzydowicach przy ulicy Kochanowskiego 97 – budowa miejsc postojowych
13.02.2024 13:50 IR.271.3.2024 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
07.02.2024 13:48 IR.271.2.2024 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż. – Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku
07.02.2024 12:35 IR.271.1.2024 Ogłoszenie o wyborze oferty - Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych. Zadanie 3 modernizacja budynku komunalnego w Zebrzydowicach przy ulicy Kochanowskiego 97 – budowa miejsc postojowych
07.02.2024 12:03 IR.271.3.2024 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice
19.01.2024 11:33 IR.271.1.2024 Protokół otwarcia ofert - Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych. Zadanie 3 modernizacja budynku komunalnego w Zebrzydowicach przy ulicy Kochanowskiego 97 – budowa miejsc postojowych
08.01.2024 11:24 IR.271.20.2023 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
04.01.2024 14:27 IR.271.1.2024 Ogłoszenie o zamówieniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych. Zadanie 3 modernizacja budynku komunalnego w Zebrzydowicach przy ulicy Kochanowskiego 97 – budowa miejsc postojowych
03.01.2024 12:13 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
12.12.2023 12:52 IR-P 12/2023 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2024
11.12.2023 13:10 IR-P 11/2023 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice
06.12.2023 10:18 IR-P 12/2023 Ogłoszenie o wyborze oferty - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2024
06.12.2023 10:17 IR-P 11/2023 Ogłoszenie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice
01.12.2023 10:58 IR-P 12/202 Protokół otwarcia ofert - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2024
30.11.2023 15:40 IR.271.20.2023 Ogłoszenie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.
30.11.2023 14:34 IR-P 11/2023 Protokół otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice
22.11.2023 10:39 IR-P 12/2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2024
21.11.2023 10:16 IR-P 11/2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice

1 2 3 4 5 6 następna