Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2017 10:21 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: młodszy referent
14.07.2017 08:23 Informacja Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o kandydatach spełniających wymagania formalne w ramach naboru na stanowisko urzędnicze: referent w dziale świadczeń rodzinnych
04.07.2017 13:36 GOPS.211.1.2017 Ogłoszenie Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o naborze na stanowisko pracy: referent w dziale świadczeń rodzinnych
06.03.2017 14:53 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy: referenta w Referacie Komunalno Drogowym
27.02.2017 10:47 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referenta w Referacie Komunalno Drogowym
06.02.2017 12:53 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: referent
05.01.2017 14:53 GOPS.211.3.2.2017 Informacja Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach dwa pełne etaty
02.01.2017 10:43 GOPS.211.3.1.2016 Informacja Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o kandydatach spełniających wymagania formalne w ramach naboru na stanowisko urzędnicze: pracownik socjalny
20.12.2016 12:15 GOPS.211.3.2016 Ogłoszenie Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny
11.03.2016 16:43 GOPS.211.2.2016 Informacja Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: młodszy księgowy w Dziale Księgowości GOPS w Zebrzydowicach 1/2 etatu
11.03.2016 16:42 GOPS.211.1.2016 Informacja Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: młodszy referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS w Zebrzydowicach dwa pełne etaty
09.03.2016 15:49 GOPS.211.1.2016 Informacja Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o kandydatach, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji w ramach naboru na stanowisko urzędnicze: młodszy referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych
04.03.2016 11:18 GOPS.211.2.2016 Informacja Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o kandydatach spełniających wymagania formalne w ramach naboru na stanowisko urzędnicze: młodszy księgowy Dziale Księgowości
04.03.2016 11:17 GOPS.211.1.2016 Informacja Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o kandydatach spełniających wymagania formalne w ramach naboru na stanowisko urzędnicze: młodszy referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych
18.02.2016 13:21 GOPS.211.2.2016 Ogłoszenie Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o naborze na stanowisko pracy: młodszy księgowy
18.02.2016 13:20 GOPS.211.1.2016 Ogłoszenie Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o naborze na stanowisko pracy: młodszy referent w dziale świadczeń rodzinnych
26.03.2014 10:41 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy: młodszy referent 1/2 etatu w Referacie FN
21.03.2014 11:50 ORO.KDR.2110.1.2014 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko młodszego referenta 1/2 etatu w Referacie FN
06.03.2014 12:00 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na stanowisko urzędnicze 1/2 etatu w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: młodszy referent
29.01.2013 09:16 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy: referenta 1 etat

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna